รายชื่อวัดในจังหวัดตราด

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดตราด

พระอารามหลวงในจังหวัดตราดแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในจังหวัดตราดแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอ เกาะช้างแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอเกาะกูดแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอเขาสมิงแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอคลองใหญ่แก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอบ่อไร่แก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองตราดแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอแหลมงอบแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราดแก้ไข

คณะสงฆ์จังหวัดตราด มหานิกายแก้ไข

คณะสงฆ์จังหวัดตราด ธรรมยุตแก้ไข

สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดตราดแก้ไข

สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด

[การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับรองรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด]

ดูเพิ่มแก้ไข