วัดวิเวกวราราม

วัดในจังหวัดตราด

วัดวิเวกวราราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ปัจจุบันมี พระมหามงคล ยติโก (ปธ.9) เจ้าคณะตำบลห้วยแร้ง รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ่อไร่ เป็นเจ้าอาวาส

วัดวิเวกวราราม
Map
ชื่อสามัญวัดวิเวกวราราม, วัดหนองโพรง
ที่ตั้งตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระมหามงคล ยติโก (ปธ.9)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดวิเวกวราราม เดิมชื่อ วัดหนองโพรง ตามชื่อของหมู่บ้าน ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2433[1] ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2465 เจ้าคณะภาค ได้มาเยี่ยมวัดต่าง ๆ ได้มาถึงที่วัดหนองโพรง เห็นว่าที่นี่มีความร่มเย็น สงบร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมจึงได้ยื่นเรื่องราวขอเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "วัดวิเวกวราราม" วัดได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2516[2]

หลังจากพระมหามงคล ยติโก มารับตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง บูรณะอุโบสถและบริเวณโดยรอบที่สร้างมาเกือบ 40 ปี ทั้งนี้ได้บูรณะตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 และได้การจัดงานสมโภชอุโบสถขึ้น โดยกำหนดการจัดงานเป็นเวลา 5 วัน 5 คืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "วัดวิเวกวราราม". พระสังฆาธิการ.
  2. "ร่วมบุญบูรณะโบสถ์วัดวิเวกวราราม". คมชัดลึก.
  3. "พระมหามงคลยติโกปธ.๙เจ้าคณะอำเภอนักพัฒนาแห่งวัดหนองโพรง". คมชัดลึก.