รายชื่อธงในประเทศบังกลาเทศ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ภาพธงในหน้านี้ เป็นธงต่างๆ ที่มีการใช้และเคยใช้ในบังกลาเทศ.

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
  ค.ศ. 1972–ปัจจุบัน ธงชาติบังกลาเทศ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 3 ส่วน กว้าง 5 ส่วน ภายในธงมีรูปวงกลมสีแดงค่อนมาทางด้านคันธง 1%.[1]

ธงตำแหน่งราชการแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
  ค.ศ. 1972–ปัจจุบัน ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ธงพื้นสีแดงเข้ม กลางธงมีตราแผ่นดิน ประกอบอักษรเบงกอลคำว่า "ประธานาธิบดี" สีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้ตราแผ่นดิน[2][3]
  ค.ศ. 1972–ปัจจุบัน ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ลักษณะเดียวกับธงที่ได้กล่าวมาข้างต้น อักษรเบงกอลคำว่า "นายกรัฐมนตรี" สีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้ตราแผ่นดิน
  ค.ศ. 1996–2008 ธงประจำตำแหน่งคณะที่ปรึกษา ลักษณะเดียวกับธงที่ได้กล่าวมาข้างต้น อักษรเบงกอลคำว่า "คณะที่ปรึกษา" สีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้ตราแผ่นดิน
100px ค.ศ. 1972–ปัจจุบัน ธงJatiya Sangsad (สภาแห่งชาติ) ธงพื้นเขียว กลางธงมีตราสภาแห่งชาติ
  ค.ศ. 1972–ปัจจุบัน ธงศาลฎีกาบังกลาเทศ ธงพื้นสีฟ้า กลางธงมีตราศาลฎีกา

ธงเรือแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
  ค.ศ. 1972–ปัจจุบัน ธงแสดงสัญชาติสีแดง ธงพื้นสีแดง มีรูปธงชาติบังกลาเทศอยู่ที่มุมธงด้านคันธง[3]
  ค.ศ. 1995–ปัจจุบัน ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน ธงพื้นสีน้ำเงินหม่น มีรูปธงชาติบังกลาเทศอยู่ที่มุมธงด้านคันธง ซึ่งควบคุมโดยเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาชายฝั่ง.
  ค.ศ. 1972–ปัจจุบัน ธงรัฐนาวีกองทัพเรือบังกลาเทศ ธงพื้นสีขาว มีรูปธงชาติบังกลาเทศอยู่ที่มุมธงด้านคันธง

ธงทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ค.ศ. 1972–ปัจจุบัน ธงแสดงสัญชาติกองทัพบังกลาเทศ ธงแถบแนวตั้งสามสี พื้นสีแดง-น้ำเงิน-ฟ้า กลางธงมีตรากองทัพ
  ค.ศ. 1972–ปัจจุบัน ธงแสดงสัญชาติกองทัพบกบังกลาเทศ ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีตรากองทัพบก
  ค.ศ. 1972–ปัจจุบัน ธงแสดงสัญชาติกองทัพอากาศบังกลาเทศ ธงพื้นสีฟ้า มีรูปธงชาติบังกลาเทศตรงมุมบนด้านคันธง ที่ด้านปลายธง มีรูปตราวงกลมสีธงชาติ (Roundel) ของกองทัพอากาศ
  ค.ศ. 1972–ปัจจุบัน ธงเสนาธิการกองทัพเรือ ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตรากองทัพเรือ[3]
100px ค.ศ. 1972–ปัจจุบัน ธงแสดงสัญชาติตำรวจ ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตราตำรวจ
  ค.ศ. 1977–ปัจจุบัน ธงสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (BGB) ธงพื้นสีเหลือง กลางธงมีตราสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  ค.ศ. 2010–ปัจจุบัน ธงแสดงสัญชาติหน่วยพิทักษ์ชายแดน (BGB) ธงพื้นสีเลือดหมู กลางธงมีตราหน่วยพิทักษ์ชายแดน

ธงหมายยศแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย

ธงในอดีตแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ไม่ทราบ ศตวรรษที่ 16-18 ธงราชรัฐเบงกอล ธงพื้นสีขาว กลางธงมีรูปดาบประกอบถังไม้สามถัง
ไม่ทราบ ค.ศ. 1765-1858 ลักษณะเดียวกับธงบริษัทอินเดียตะวันออก ค.ศ. 1600-1707 โดยมีแถบสีน้ำเงิน 2 แถบ (แถบที่ 3 และ 7) มีรูปธงชาติสหราชอาณาจักรอยู่ที่มุมธงด้านคันธ
  มีนาคม – ธันวาคม ค.ศ. 1971 ธงMukti Bahini (กองกำลังปลดปล่อย) ธงพื้นสีแดง วงกลมสีขาว ภายในวงกลมมีรูปมือกำดาบปลายปืน.
  ค.ศ. 1971–1972 ธงรัฐบาลเฉพาะกาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ธงชาติบังกลาเทศแต่เดิมนั้นภายในวงกลมแดงมีรูปแผนที่ประเทศบังกลาเทศอยู่ตรงกลาง [3]

ดูเพิ่มแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

  1. "Flag description". The world fact book. CIA USA. สืบค้นเมื่อ 4 January 2014.
  2. Bangabhaban
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Flag of Bangladesh, Flags of the World.