เปิดเมนูหลัก

รัฐบาลเฉพาะกาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

รัฐบาลเฉพาะกาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (Provisional Government of the People's Republic of Bangladesh; เบงกอล: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকার, Gônoprojatontri Bangladesh Asthayi Shorkar) บางครั้งเรียกรัฐบาลมูชิบนคร เป็นรัฐบาลพลัดถิ่น ตั้งอยู่ที่กัลกัตตา ประเทศอินเดียระหว่างสงครามปลดปล่อยบังกลาเทศ ก่อตั้งเมื่อกลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2514 หลังการประกาศเอกราชของ ปากีสถานตะวันออก นำโดยผู้นำขบวนการชาตินิยมของบังกลาเทศ เชค มูจิบูร ระห์มาน เมื่อ 26 มีนาคม มูจิบถูกจับกุมตัวไปยังปากีสถานตะวันตก ในขณะที่ผู้นำคนอื่นลี้ภัยออกจากกรุงธากา เมื่อถูกกองทัพปากีสถานโจมตี [1] ผู้นำสันนิบาตอวามีที่เหลือได้ต่อสู้กับปากีสถาน โดยได้รับการสนับสนุนจากอินเดีย จนเป็นฝ่ายชนะ ได้รับเอกราชในที่สุด

รัฐบาลเฉพาะกาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকার
Gônoprojatontri Bangladesh Asthayi Shorkar
พลัดถิ่น

2514–2515


ธงชาติ

เมืองหลวง มูชิบนคร
เมืองหลวงพลัดถิ่น กัลกัตตา
ภาษา ภาษาเบงกอล
ศาสนา ศาสนาอิสลาม
ศาสนาฮินดู
ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต์
รัฐบาล สาธารณรัฐ
ประธานาธิบดีบังกลาเทศ
 -  2514-2515 เชค มูจิบูร ระห์มาน
 -  2514-2515 ไซเย็ด นัซรุล อิสลาม (พฤตินัย)
นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ
 -  2514-2515 ตายุดดิน อะห์หมัด
ยุคประวัติศาสตร์ สงครามปลดปล่อยบังกลาเทศ
 -  สถาปนา 17 เมษายน 2514
 -  สิ้นสุด 12 มกราคม 2515
สกุลเงิน รูปีปากีสถาน
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ  บังกลาเทศ

อ้างอิงแก้ไข