ราชอาณาจักรลิทัวเนีย (ค.ศ. 1918)

ราชอาณาจักรลิทัวเนีย เป็นรัฐราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่ดำรงอยู่เป็นเวลาสั้น ๆ ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เมื่อลิทัวเนียตกอยู่ภายใต้การยึดครองของจักรวรรดิเยอรมัน สภาแห่งลิทัวเนียได้ประกาศอิสรภาพแก่ลิทัวเนีย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 1918 แต่ถึงกระนั้น สภาแห่งลิทัวเนียก็ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐได้เลย เนื่องจากลิทัวเนียมีทหารเยอรมันประจำการอยู่ เยอรมนีได้ยื่นข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อต้องการรวมลิทัวเนียให้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเยอรมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนดินแดนปรัสเซีย ชาวลิทัวเนียต่างไม่เห็นด้วยและต่อต้านข้อเสนอนี้ โดยหวังที่จะรักษาความเป็นอิสรภาพของตนไว้ จึงได้มีการสถาปนาระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่แยกออกมาจากจักรวรรดิเยอรมันอย่างชัดเจน และมีการลงคะแนนเสียงเลือกพระประมุขแห่งลิทัวเนียเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 1918 โดยผู้ที่ได้รับเลือกคือ เจ้าชายวิลเฮ็ล์ม คาร์ล ดยุกแห่งอูลรัล ซึ่งพระองค์ได้ยอมรับคะแนนเสียงนี้และสถาปนาพระนามใหม่ว่า "สมเด็จพระราชาธิบดีมินกัวดาร์ที่ 2" ในเดือนกรกฎาคม 1918 อย่างไรก็ตาม พระองค์ก็ไม่เคยเสด็จเยือนลิทัวเนียเลยสักครั้ง ส่งผลให้การลงคะแนนเสียงเลือกพระองค์ได้เกิดข้อถกเถียงมากมายในสภาและไม่บรรลุผลตามที่ต้องการ ประกอบกับในเวลาเดียวกัน จักรวรรดิเยอรมันได้พ่ายแพ้ในสงครามและล่มสลายลงจากการปฏิวัติเยอรมัน ทางลิทัวเนียจึงได้ประกาศให้การลงคะแนนเสียงเลือกพระประมุขเป็นโมฆะเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 1918 ถือเป็นการสิ้นสุดการครองราชย์ของพระเจ้ามินกัวดาร์

ราชอาณาจักรลิทัวเนีย

Lietuvos Karalystė  (ลิทัวเนีย)
Königreich Litauen  (เยอรมัน)
1918
แผนที่ราชอาณาจักรลิทัวเนีย (1918)
แผนที่ราชอาณาจักรลิทัวเนีย (1918)
สถานะรัฐบริวารของจักรวรรดิเยอรมัน
เมืองหลวงวิลนีอัส
ภาษาทั่วไปลิทัวเนีย
โปแลนด์
เบลารุส
รัสเซีย
การปกครองราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์ 
• 1918
มินกัวดาร์ที่ 2
สภานิติบัญญัติสภาแห่งลิทัวเนีย
ยุคประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
18 กันยายน 1917
16 กุมภาพันธ์ 1918
3 มีนาคม 1918
• การยอมรับจากเยอรมนี
23 มีนาคม 1918
• เลือกตั้งพระประมุข
11 กรกฎาคม 1918
• สละราชสมบัติ
2 พฤศจิกายน 1918
9 พฤศจิกายน 1918
ก่อนหน้า
ถัดไป
โอแบร์ อ็อสท์
สาธารณรัฐรัสเซีย
สาธารณรัฐลิทัวเนีย
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย
สาธารณรัฐโปแลนด์ที่ 2
มณฑลของราชอาณาจักรลิทัวเนีย

บรรณานุกรม แก้

 • Čepėnas, Pranas (1986). Naujųjų laikų Lietuvos istorija (ภาษาลิทัวเนีย). Vol. II. Chicago: Dr. Griniaus fondas. ISBN 5-89957-012-1.
 • Eidintas, Alfonsas; Žalys, Vytautas; Senn, Alfred Erich (1999). Edvardas Tuskenis (บ.ก.). Lithuania in European Politics: The Years of the First Republic, 1918-1940. New York: St. Martin's Press. ISBN 0-312-22458-3.
 • Janužytė, Audronė (2007). "Lietuvių istorikų politikų valstybingumo samprata (1907–1918 m.)". Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai (ภาษาลิทัวเนีย). 65. ISSN 1392-0456. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-09-23. สืบค้นเมื่อ 2017-10-20.
 • Liulevicius, Vejas G. (2000). War land on the Eastern Front: culture, national identity and German occupation in World War I. Studies in the social and cultural history of modern warfare. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-66157-7.
 • Maksimaitis, Mindaugas (2005). Lietuvos valstybės konstitucijų istorija (XX a. pirmoji pusė) (ภาษาลิทัวเนีย). Vilnius: Justitia. ISBN 9955-616-09-1.
 • Page, Stanley W. (1959). The Formation of the Baltic States. Harvard University Press. OCLC 491526167.
 • Paleckis, Mindaugas (2006-10-24). "Karališkojo kraujo paieškos: Lietuva ir šimto dienų karalius" (ภาษาลิทัวเนีย). Bernardinai.lt.
 • Senn, Alfred Erich (1975) [1959]. The Emergence of Modern Lithuania. Greenwood Press. ISBN 0-8371-7780-4.
 • Skirius, Juozas (2002). "Vokietija ir Lietuvos nepriklausomybė". Gimtoji istorija. Nuo 7 iki 12 klasės (ภาษาลิทัวเนีย). Vilnius: Elektroninės leidybos namai. ISBN 9986-9216-9-4. สืบค้นเมื่อ 2010-04-17.
 • Sužiedėlis, Simas, บ.ก. (1970–1978). "Council of Lithuania". Encyclopedia Lituanica. Vol. I. Boston, Massachusetts: Juozas Kapočius. LCC 74-114275.
 • Tuska, Liudas (1995). "Antanas Smetona". Lietuvos Respublikos prezidentai (ภาษาลิทัวเนีย). Valstybinis leidybos centras. ISBN 9986-09-055-5.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้