ราชสกุลจู (จีน: ; พินอิน: Zhū; เวด-ไจลส์: Chu) เป็นราชสกุลของ ราชวงศ์หมิง ของ จีน จูเป็นนามราชสกุลของจักรพรรดิของราชวงศ์หมิง ราชสกุลจูปกครองจีนจากปี ค.ศ. 1368 จนถึงการ การล่มสลายของราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ. 1644 ตามด้วยการปกครองในฐานะ ราชวงศ์หมิงใต้ จนถึงปี ค.ศ. 1662

ราชสกุลจู
พระราชอิสริยยศจักรพรรดิจีน
ประมุขพระองค์แรกจักรพรรดิหงอู่
ประมุขพระองค์สุดท้ายหมิง: จักรพรรดิฉงเจิน
หมิงใต้ : จักรพรรดิหย่งลี่
สถาปนาค.ศ. 1368
สิ้นสุดค.ศ. 1644
ราชวงศ์ก่อนหน้าราชวงศ์หยวน
ราชวงศ์ถัดไปราชวงศ์ชิง