ราชวงศ์อู่โจว

ราชวงศ์อู่โจว (จีน: 武周) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ ราชวงศ์โจว (จีน: ) บางครั้งเรียก ราชวงศ์โจวใต้ (จีน: 南周) ราชวงศ์โจวที่สอง หรือ ราชวงศ์โจวฟื้นฟู เป็นราชวงศ์จีนที่ปกครองอยู่ระหว่าง ค.ศ. 690 และ 705 เมื่อบูเช็กเทียนครองราชย์เป็นจักรพรรดินี ราชวงศ์เริ่มต้นเมื่ออู่ เจ้าซึ่งเป็นพระนามเดิมของอู่ เจ๋อเทียนแย่งชิงบัลลังก์ของพระราชโอรสจักรพรรดิถังรุ่ยจง และคงอยู่จนกระทั่งจักรพรรดิถังจงจงกลับคืนสู่บัลลังก์ นักประวัติศาสตร์มักมองว่าราชวงศ์อู่โจวเป็นเวลาระหว่างต่อรัชสมัยราชวงศ์ถัง

โจว

ค.ศ. 690–ค.ศ. 705
ราชวงศ์อู้โจว คริสต์ศตวรรษที่ 7
ราชวงศ์อู้โจว คริสต์ศตวรรษที่ 7
สถานะจักรวรรดิ
เมืองหลวงเฉินตู
ภาษาทั่วไปภาษาจีน
ศาสนา
ศาสนาพุทธ (ศาสนาประจำชาติ), ศาสนาเต๋า, ศาสนาขงจื๊อ, ศาสนาชาวบ้านจีน
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์
จักรพรรดินี 
• ค.ศ. 690–705
บูเช็กเทียน
ประวัติศาสตร์ 
17 ตุลาคม[1] ค.ศ. 690
21 กุมภาพันธ์[2] ค.ศ. 705
สกุลเงินเหรียญจีน
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชวงศ์ถัง
ราชวงศ์ถัง
รัฐข่านเตอร์กิสที่สอง
อาณาจักรพัลแฮ

ผู้ปกครองพระองค์เดียวราชวงศ์อู่โจว คือบูเช็กเทียน พระองค์ใช้พระนาม "อู่ เจ้า" เมื่อพระองค์ประกอบพิธีบรมราชาภิเษก พระองค์ตั้งชื่อราชวงศ์ของพระองค์ตามราชวงศ์โจวโบราณซึ่งทรงเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้สืบเชื้อสาย

อ้างอิงแก้ไข

  1. Uwitchett, Denis. Chen gui and Other Works Attributed to Empress Wu Zetian (PDF). p. 20.
  2. Uwitchett, Denis. Chen gui and Other Works Attributed to Empress Wu Zetian (PDF). p. 71.