ราชวงศ์ยูลิอุส-เกลาดิอุส

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ราชวงศ์ยูลิอุส-เกลาดิอุส (อังกฤษ: Julio-Claudian dynasty; 27 ปีก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 68) เป็นราชวงศ์แรกที่ปกครองจักรวรรดิโรมัน มีจักรพรรดิปกครองทั้งสิ้น 5 พระองค์ ปฐมจักรพรรดิคือ จักรพรรดิเอากุสตุส และจักรพรรดิพระองค์สุดท้ายคือ จักรพรรดิแนโร (ค.ศ. 54–68)

ราชวงศ์ยูลิอุส-เกลาดิอุส
Julio-claudian prince CdM Inv57-7.jpg
พระราชอิสริยยศจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน
ปกครองจักรวรรดิโรมัน
จำนวนพระมหากษัตริย์5 พระองค์
ประมุขพระองค์แรกจักรพรรดิเอากุสตุส
ประมุขพระองค์สุดท้ายจักรพรรดิเนโร
สถาปนา27 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
สิ้นสุดค.ศ. 68
ล่มสลายพ.ศ. 611
เชื้อชาติโรมันโบราณ