รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 12

รางวัลวงการบันเทิงไทย

พิธีมอบรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2545 จัดขึ้น ในวันภาพยนตร์แห่งชาติ 4 เมษายน พ.ศ. 2546 ที่โรงภาพยนตร์สกาลา [1][2]

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 12
Date4 เมษายน 2546
Siteโรงภาพยนตร์สกาล่า
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
Highlights
Best Picture15 ค่ำ เดือน 11
Most awards15 ค่ำ เดือน 11 (9)

ผลรางวัลแก้ไข

 
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- 15 ค่ำ เดือน 11

อ้างอิงแก้ไข