รัฐสภาฟินแลนด์

รัฐสภาฟินแลนด์ (ฟินแลนด์: Suomen eduskunta; สวีเดน: Finlands riksdag) คือสภานิติบัญญัติระบบสภาเดี่ยวของประเทศฟินแลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1906[1] ตามรัฐธรรมนูญฟินแลนด์นั้นอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนโดยผ่านรัฐสภา[2] โดยรัฐสภามีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งทุกๆ 4 ปี ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 200 คน (199 คนมาจากการเลือกตั้งจาก 13 เขตเลือกตั้งแบบมีผู้แทนหลายคนตั้งแต่ 7–36 คน โดยใช้ระบบการลงคะแนนแบบสัดส่วนวิธีโดนต์ในการคำนวน และอีก 1 คนเป็นผู้แทนของหมู่เกาะโอลันด์

รัฐสภาฟินแลนด์

Suomen eduskunta  (ฟินแลนด์)
Finlands riksdag  (สวีเดน)
Logo of the Parliament of Finland.svg
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
ประธานสภา
Anu Vehviläinen, Centre Party
ตั้งแต่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2020
รองประธานคนที่ 1
Antti Rinne, Social Democratic
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2021
รองประธานคนที่ 2
Juho Eerola, Finns Party
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2019
โครงสร้าง
สมาชิก200 ที่นั่ง
Eduskunta 2019.svg
กลุ่มการเมือง
ฝ่ายรัฐบาล (117)
 •   Social Democratic Party (40)
 •   Centre Party (31)
 •   Green League (20)
 •   Left Alliance (16)
 •   Swedish People's Party (10)

ฝ่ายค้าน (83)

 •   Finns Party (38)
 •   National Coalition (38)
 •   Christian Democrats (5)
 •   Movement No (1)
 •   Power Belongs to the People (1)
การเลือกตั้ง
ระบบสัดส่วน
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
14 เมษายน ค.ศ. 2019
ที่ประชุม
Eduskunta_istuntosali.jpg
ที่ทำการรัฐสภา
ฟินแลนด์ เฮลซิงกิ
พิกัดภูมิศาสตร์: 60°10′21″N 024°56′00″E / 60.17250°N 24.93333°E / 60.17250; 24.93333
เว็บไซต์
eduskunta.fi

บทบาททางนิติบัญญัตินั้นสามารถเริ่มได้โดยรัฐบาลหรือสมาชิกรัฐสภาอย่างน้อยหนึ่งคน รัฐสภามีอำนาจในการผ่านร่างกฎหมาย ตัดสินการใช้งบประมาณของรัฐ รับรองสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และกำกับดูแลการทำงานของรัฐบาล โดยสามารถบังคับให้รัฐบาลลาออกได้ รวมทั้งสามารถใช้อำนาจยับยั้งอำนาจของประธานาธิบดี และแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ร่างแก้ไขจะต้องผ่านการรับรองของสภาในสองวาระโดยจะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปคั่นกลาง หรือสามารถผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แบบเร่งด่วนแต่จะต้องมีเสียงข้างมากพิเศษอย่างน้อย 167 เสียงจากทั้งหมด 200 เสียง

รัฐสภาฟินแลนด์นั้นนิยมการร่วมรัฐบาลโดยมีเสียงข้างมากจากการรวมตัวของหลายพรรคการเมือง โดยตั้งแต่การก่อตั้งรัฐสภาใน ค.ศ. 1905 มีเพียงครั้งเดียวที่พรรคการเมืองพรรคเดียวสามารถครองเสียงข้างมากในสภาได้ ได้แก่ พรรคสังคมประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง ค.ศ. 1916 โดยปกติแล้วสองถึงสามพรรคมักจะร่วมมือกันในการจัดตั้งรัฐบาล ได้แก่ พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคฝ่ายกลาง และพรรครวมชาติ รัฐมนตรีนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาแต่ส่วนใหญ่มาจากสมาชิกรัฐสภา ที่ประชุมรัฐสภาตั้งอยู่ที่ที่ทำการรัฐสภา (ฟินแลนด์: Eduskuntatalo, สวีเดน: Riksdagshuset) ตั้งอยู่ที่กรุงเฮลซิงกิ

ในการเลือกตั้งทั่วไป ค.ศ. 2019 พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคฝ่ายกลาง พรรคสันนิบาติกรีน พรรคพันธมิตรฝ่ายซ้าย และพรรคประชาชนสวีเดนได้ร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลขึ้น

อ้างอิงแก้ไข

 1. "Eduskunnan historia". historianhavinaa.net. สืบค้นเมื่อ 2018-01-02.
 2. Constitution of Finland (PDF). 1999. p. 1.