รัฐมาลัย คือดินแดนส่วนหนึ่งในประเทศมาเลเซียปัจจุบันที่เคยเป็นของสยาม ก่อนจะถูกอังกฤษยึดโดยการล่าอาณานิคม ซึ่งในสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากที่ไทยเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายอักษะ และญี่ปุ่นครอบครองดินแดนมาเลเซียได้แล้ว ญี่ปุ่นได้มอบดินแดนส่วนนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย โดยภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด ไทยต้องคืนดินแดนส่วนนี้ให้กับอังกฤษ

รัฐมาลัย ประกอบด้วย 4 รัฐ ได้แก่
  1. ไทรบุรี
  2. กลันตัน
  3. ตรังกานู
  4. ปะลิส