รัฐธรรมนูญแห่งสหภาพโซเวียต พ.ศ. 2520

รัฐธรรมนูญแห่งสหภาพโซเวียต พ.ศ. 2520 หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือรัฐธรรมนูญ (กฎหมายพื้นฐาน) แห่งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (รัสเซีย: Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик, อักษรโรมัน: Konstitutsiya (Osnovnoy Zakon) Soyuza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik) เป็นรัฐธรรมนูญของสหภาพโซเวียต ประกาศใช้ในวันที่ 7 ตุลาคม 2520

รัฐธรรมนูญแห่งสหภาพโซเวียต พ.ศ. 2520
ไปรษณียากรที่ระลึกของสหภาพโซเวียตใน พ.ศ. 2520 ฉลองการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
สภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียต
  • รัฐธรรมนูญ (กฎหมายพื้นฐาน) แห่งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต
เขตที่ครอบคลุมสหภาพโซเวียต
ผู้ตราสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียต
ผู้ลงนามเลโอนิด เบรจเนฟ
วันมีผล7 ตุลาคม 2520
วันยกเลิก26 ธันวาคม 2534
สถานะ: ยกเลิก

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2520 ยังมีชื่อเรียกว่า รัฐธรรมนูญเบรจเนฟ หรือ รัฐธรรมนูญแห่งการพัฒนาสังคมนิยม เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สามและฉบับสุดท้ายของสหภาพโซเวียต ซึ่งรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ในการประชุมครั้งที่ 7 (สมัยพิเศษ) ของสมัยประชุมครั้งที่ 9 สภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียต และลงนามโดยเลโอนิด เบรจเนฟ ประธานคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุด รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2520 แทนที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2479 และวันหยุดราชการของสหภาพโซเวียตในวันรัฐธรรมนูญของสหภาพโซเวียตได้เปลี่ยนจากวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันที่ 7 ตุลาคม[1][2]

คำนำของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2520 ระบุว่า "เป้าหมายของระบอบเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพได้สำเร็จแล้ว รัฐโซเวียตได้กลายเป็นรัฐของประชาชนทั้งหมด" และไม่ได้เป็นตัวแทนของคนงานและชาวนาเพียงลำพังอีกต่อไป รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2520 ได้ขยายขอบเขตของข้อบังคับตามรัฐธรรมนูญของสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2467 และฉบับ พ.ศ. 2479 บทแรกกำหนดบทบาทนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต (CPSU) และกำหนดหลักการขององค์กรสำหรับรัฐและรัฐบาล มาตราที่ 1 ได้กำหนดสหภาพโซเวียตให้เป็นรัฐสังคมนิยมเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ทั้งหมด:

สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเป็นรัฐสังคมนิยมของประชาชนทั้งหมด แสดงถึงเจตจำนงและผลประโยชน์ของกรรมกร ชาวนา และปัญญาชน คนทำงานของทุกชาติและทุกเชื้อชาติของประเทศ

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2520 นั้นยาวและมีรายละเอียดรวมกันถึงมากกว่ายี่สิบแปดมาตราจากรัฐธรรมนูญของสหภาพโซเวียตฉบับ พ.ศ. 2479 และกำหนดการแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างรัฐบาลกลางในมอสโกและรัฐบาลของสาธารณรัฐสหภาพ บทต่อมาได้กำหนดหลักการจัดการเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2520 รวมมาตราที่ 72 ซึ่งให้สิทธิ์อย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐที่เป็นส่วนประกอบในการแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตตามสัญญาในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนอย่างไรก็ตาม มาตราที่ 74 และ 75 ระบุว่าเมื่อเขตเลือกตั้งของสหภาพโซเวียตเสนอกฎหมายที่ขัดแย้งกับสภาโซเวียตสูงสุด กฎหมายของสภาโซเวียตสูงสุดจะเข้ามาแทนที่ความแตกต่างทางกฎหมายใด ๆ แต่กฎหมายของสหภาพที่ควบคุมการแยกตัวไม่ได้กำหนดไว้จนถึงวันสุดท้ายของสหภาพโซเวียต[3]

มาตราที่ 74 กฎหมายของสหภาพโซเวียตจะมีผลบังคับเช่นเดียวกันในสาธารณรัฐสหภาพทั้งหมด ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างกฎหมายสาธารณรัฐแห่งสหภาพและกฎหมายมวลสหภาพ กฎหมายของสหภาพโซเวียตจะมีผลเหนือกว่า

มาตราที่ 75 อาณาเขตของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเป็นหน่วยงานเดียวและประกอบด้วยอาณาเขตของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต อำนาจอธิปไตยของสหภาพโซเวียตแผ่ขยายไปทั่วอาณาเขตของตน[4]

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2520 ถูกยกเลิกเมื่อการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2534 และรัฐหลังโซเวียตได้นำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้ มาตราที่ 72 จะมีบทบาทสำคัญในการล่มสลายแม้ว่ากฎหมายของสหภาพโซเวียตจะมีช่องว่างทางกฎหมายก็ตาม ซึ่งในที่สุดก็เต็มไปด้วยแรงกดดันจากสาธารณรัฐใน พ.ศ. 2533[3][5]

อ้างอิง แก้ไข

  1. Constitutional Development in the USSR: A Guide to the Soviet Constitutions, by Aryeh L. Unger, Universe Pub, 1981, ISBN 0876637322 (page 197)
  2. Encyclopaedia of Contemporary Russian, Routledge, 2007, ISBN 0415320941 (page 250)
  3. 3.0 3.1 [1] by Paul Fisher, The Washington Post, 2016
  4. [2] Full Text of the 1977 Soviet Union Constitution
  5. Law on Secession from the USSR (Original Source: Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, № 15, ст. 252)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข