รัฐสภาโซเวียต (อังกฤษ: Supreme Soviet of Union of Soviet Socialist Republic ท. สภาสูงสุดแห่งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต; รัสเซีย: Верхо́вный Сове́т Союза Советских Социалистических Республик, อักษรโรมัน: Verkhovnyy Sovet Soyuza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik) บ้างเรียก สภาโซเวียตสูงสุด[1] เป็นสถาบันนิติบัญญัติระดับสูงสุดในสหภาพโซเวียต และเป็นสถาบันเดียวที่มีอำนาจผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รัฐสภาโซเวียตมีอำนาจสรรหาและแต่งตั้งคณะผู้บริหารสูงสุด (Presidium), คณะรัฐมนตรี, ศาลสูงสุด และตั้งอัยการสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียต

รัฐสภาโซเวียต

Верховный Совет СССР
Badge of the Supreme Soviet of the Soviet Union.svg
ประเภท
ประเภท
สองสภา
สภาสหภาพ (Soviet of the Union)
สภาชาติพันธุ์ (Soviet of Nationalities)
ประวัติ
สถาปนา2481
ยุบ2534
ก่อนหน้าสมัชชาชาวโซเวียตแห่งสหภาพโซเวียต และคณะกรรมการบริหารกลางแห่งสหภาพโซเวียต
ถัดมา
สมาชิก542 (เมื่อยุบ)
2250 (เมื่อมากที่สุด)
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งแบบไม่แข่งขันโดยตรง (2479—2532)
ได้รับเลือกตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรสหภาพโซเวียต (2532—2534)
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
4 มีนาคม 2527 (การเลือกตั้งโดยตรงครั้งสุดท้าย)
25 พฤษภาคม 2533 (การเลือกตั้งโดยอ้อม)
ที่ประชุม
Supreme Soviet 1982.jpg
พระราชวังเครมลิน มอสโกเครมลิน

โครงสร้างแก้ไข

รัฐสภาโซเวียตประกอบด้วยสองสภา ทั้งสองมีอำนาจนิติบัญญัติเท่ากัน สมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็นวาระสี่ปี[2]

  • สภาโซเวียตแห่งสหภาพ (Soviet of the Union) ได้รับเลือกตั้งตามจำนวนประชากร โดยมีผู้แทน 1 คนต่อประชากร 300,000 คนจากแต่ละรัฐในสหภาพ
  • สภาโซเวียตแห่งชาติพันธุ์ (Soviet of Nationalities) เป็นสภาผู้แทนของชาติพันธุ์ต่างๆในสหภาพ โดยสมาชิกแต่ละคนได้รับเลือกมาจากสาธารณรัฐสหภาพแห่งละ 33 คน, สาธารณรัฐปกครองตนเองแห่งละ 11 คน, แคว้น ปกครองตนเอง (oblast) แห่งละ 5 คน, และเขตปกครองตนเอง (autonomous okrug) แห่งละ 1 คน หน่วยบริหารชนิดเดียวกันจะส่งสมาชิกจำนวนเท่ากันโดยไม่ขึ้นกับขนาดหรือประชากร

ภายหลัง ค.ศ. 1989 รัฐสภาโซเวียตมีผู้แทน 542 คน (ลดจากเดิม 1,500 คน) การประชุมรัฐสภายังจัดบ่อยขึ้นจาก 6 เป็น 8 เดือนต่อปี[3] คณะผู้บริหารสูงสุดดำเนินปฏิบัติการวันต่อวันของรัฐสภาโซเวียตเมื่อไม่อยู่ในสมัยประชุม

อ้างอิงแก้ไข

  1. นฤมิตร สอดศุข. "หลังม่านเหล็กสหภาพโซเวียต: พัฒนาการทางการเมือง การต่างประเทศ และเศรษฐกิจจากเลนินถึงกอร์บาชอฟ" (PDF). สืบค้นเมื่อ 12 December 2021. {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help)
  2. Great Soviet Encyclopedia, 3rd edition, entry on "Верховный Совет СССР", available online here
  3. Peter Lentini (1991) in: The Journal of Communist Studies, Vol. 7, No.1, pp. 69-94