สภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียต

สภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียต (รัสเซีย: Верхо́вный Сове́т СССР, Verkhóvnyj Sovét SSSR) เป็นองค์การนิติบัญญัติสูงสุดในสหภาพโซเวียต และเป็นองค์การเดียวที่มีอำนาจผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สภาฯ เลือกคณะผู้บริหารสูงสุด (Presidium) ก่อตั้งสภารัฐมนตรีและศาลสูงสุด และแต่งตั้งอัยการสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียต (Procurator General of the Soviet Union)

สภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียต
Верховный Совет СССР
องค์กรนิติบัญญัติแห่งสหภาพโซเวียต
Coat of arms or logo
ประเภท
ประเภทสองสภา
สภาโซเวียตแห่งเชื้อชาติ
สภาโซเวียตแห่งสหภาพ
ประวัติ
สถาปนา2481
ยุบ2534
ก่อนหน้ารัฐสภาแห่งสหภาพโซเวียตและคณะกรรมการบริหารกลางแห่งสหภาพโซเวียต
ถัดมา
สมาชิก542 (เมื่อยุบ)
2250 (เมื่อมากที่สุด)
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งแบบไม่แข่งขันโดยตรง (2479—2532)
ได้รับเลือกตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรสหภาพโซเวียต (2532—2534)
การเลือกตั้งครั้งหลังสุด
4 มีนาคม 2527 (การเลือกตั้งโดยตรงครั้งสุดท้าย)
25 พฤษภาคม 2533 (การเลือกตั้งโดยอ้อม)
ที่ประชุม
Supreme Soviet 1982.jpg
พระราชวังเครมลิน มอสโกเครมลิน

โครงสร้างแก้ไข

สภาโซเวียตสูงสุดประกอบด้วยสองสภา ทั้งสองมีอำนาจนิติบัญญัติเท่ากัน มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็นวาระ 4 ปี[1]

  • สภาโซเวียตสหภาพ (Soviet of the Union) ได้รับเลือกตั้งตามจำนวนประชากร โดยมีผู้แทน 1 คนต่อประชากร 300,000 คนในสหพันธรัฐโซเวียต
  • สภาโซเวียตเชื้อชาติ (Soviet of Nationalities) ซึ่งคาดหมายให้เป็นผู้แทนของประชากรชาติพันธุ์ โดยสมาชิกได้รับเลือกมาจากสาธารณรัฐสหภาพแห่งละ 33 คน 11 สาธารณรัฐปกครองตนเองแห่งละ 11 คน แคว้น (oblast) ปกครองตนเองแห่งละ 5 คน และเขตปกครองตนเอง (autonomous okrug) แห่งละ 1 คน หน่วยบริหารชนิดเดียวกันจะส่งสมาชิกจำนวนเท่ากันโดยไม่ขึ้นกับขนาดหรือประชากร

ภายหลัง ค.ศ. 1989 สภาฯ มีผู้แทน 542 คน (ลดจากเดิม 1,500 คน) การประชุมสภายังจัดบ่อยขึ้นจาก 6 เป็น 8 เดือนต่อปี[2] คณะผู้บริหารสูงสุดดำเนินปฏิบัติการวันต่อวันของสภาโซเวียตสูงสุดเมื่อไม่อยู่ในสมัยประชุม

อ้างอิงแก้ไข

  1. Great Soviet Encyclopedia, 3rd edition, entry on "Верховный Совет СССР", available online here
  2. Peter Lentini (1991) in: The Journal of Communist Studies, Vol. 7, No.1, pp. 69-94