ระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด

ระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด (อังกฤษ: innate immune system) เป็นระบบย่อยหนึ่งในสองระบบของระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์มีกระดูกสันหลังรวมทั้งมนุษย์ด้วย ระบบนี้มีจุดกำเนิดในสายวิวัฒนาการที่เก่ากว่าอีกระบบหนึ่งคือระบบภูมิคุ้มกันแบบปรับตัว นอกจากนี้แล้วระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดยังเป็นระบบภูมิคุ้มกันหลักของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์แบบดั้งเดิม รวมถึงพืช เห็ดรา และแมลงอีกด้วย[1]

Innate immune system

อ้างอิง

แก้
  1. Janeway C, Travers P, Walport M, Shlomchik M (2001). Immunobiology (Fifth ed.). New York and London: Garland Science. ISBN 0-8153-4101-6..