ยูเจนอล

สารประกอบ
(เปลี่ยนทางจาก ยูจีนอล)

ยูเจนอล (อังกฤษ: Eugenol) (C10H12O2) เป็นทางโครงสร้างเคมีเป็นส่วนโซ่อัลลิลของกัวอะคอล (guaiacol) หรือ 2-เมตทอกซิ-4-(2-โพรพินิล) ฟีนอล เป็นของเหลวคล้ายน้ำมันสีเหลืองอ่อน สกัดได้จากน้ำมันหอมระเหย โดยเฉพาะจากกานพลู (clove) และอบเชย (cinnamon) ละลายได้เล็กน้อยในน้ำ ละลายได้ดีในตัวทำละลายอินทรีย์ มีกลิ่นคล้ายกานพลู มีประโยชน์ดังนี้

สูตรโครงสร้างของยูเจนอล

การได้ยาเกินขนาด แก้ไข

การได้ยาเกินขนาดจะมีอาการดังนี้

ดูเพิ่ม แก้ไข