ยุโรป (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ยุโรป, ยูโรเปียน สามารถหมายถึง

ดนตรีแก้ไข

ความหมายอื่นแก้ไข