ยูโรปา (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ยูโรปา สามารถหมายถึง

ความหมายอื่นแก้ไข