ยุทธนาวีที่ดันโนะอุระ

ยุทธนาวีดันโนะอุระ (ญี่ปุ่น: 壇ノ浦の戦いโรมาจิดันโนะอุระโนะทะทะไก; อังกฤษ: Battle of Dan-no-ura) เป็นยุทธนาวีครั้งสำคัญในสงครามเก็มเปช่วงปี ค.ศ. 1185 อันนำมาสู่การปกครองญี่ปุ่นแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของตระกูลมินะโมะโตะ ซึ่งได้สถาปนารัฐบาลโชกุนคะมะกุระในภายหลังและส่งผลให้ตระกูลไทระล่มสลาย

ยุทธนาวีที่ดันโนะอุระ
ส่วนหนึ่งของ สงครามเก็มเป
AntokuTennou Engi.7&8 Dannoura Kassen.jpg
ภาพวาดยุทธนาวีดันโนะอุระ
วันที่25 เมษายน ค.ศ. 1185
สถานที่ดันโนะอุระ ช่องแคบชิโมะโนะเซะกิ
ผล ตระกูลมินะโมะโตะได้ชัยชนะ
ตระกูลไทระล่มสลาย
ดินแดน
เปลี่ยนแปลง
ตระกูลมินะโมะโตะได้ปกครองญี่ปุ่นแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
คู่สงคราม
Sasa Rindo.svg ตระกูลมินะโมะโตะ Ageha-cho.svg ตระกูลไทระ
ผู้บังคับบัญชาและผู้นำ
มินะโมะโตะ โนะ โยะชิสึเนะ ไทระ โนะ มุเนะโมะริ
ไทระ โนะ โทะโมะโมะริ
กำลัง
300 ลำ 400-500 ลำ