ยุทธการที่นิวบรีครั้งที่ 1

ยุทธการที่นิวบรีครั้งที่ 1 (อังกฤษ: First Battle of Newbury) เป็นยุทธการในสงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 1643 ที่นิวบรีในอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายนิยมกษัตริย์ของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ที่นำโดยเจ้าชายรูเพิร์ตแห่งไรน์และเจคอบ แอสต์ลีย์ บารอนแอสต์ลีย์ที่ 1 แห่งเรดิง และฝ่ายรัฐสภาที่นำโดยรอเบิร์ต เดเวอรู เอิร์ลที่ 3 แห่งเอสเซกซ์ ผลของสงครามครั้งนี้ไม่มีฝ่ายใดแพ้ไม่มีฝ่ายใดชนะ ในด้านความเสียหายมีผู้เสียชีวิตรวมกันทั้งสองฝ่ายประมาณ 3,500 คน

ยุทธการที่นิวบรีครั้งที่ 1
เป็นส่วนหนึ่งของ สงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 1
วันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 1643
สถานที่ นิวบรี
ผลลัพธ์ ไม่มีฝ่ายใดแพ้ไม่มีฝ่ายใดชนะ
คู่ขัดแย้ง
ฝ่ายนิยมกษัตริย์ ฝ่ายรัฐสภา
ผู้บัญชาการหรือผู้นำ
พระเจ้าชาลส์ที่ 1
เจ้าชายรูเพิร์ตแห่งไรน์
เจคอบ แอสต์ลีย์ บารอนแอสต์ลีย์ที่ 1 แห่งเรดิง
รอเบิร์ต เดเวอรู เอิร์ลที่ 3 แห่งเอสเซกซ์
กำลัง
14,000:
ทหารม้า 6,000 คน
ทหารราบ 8,000 คน
ปืนใหญ่ 20
14,000:
ทหารม้า 4,000 คน
ทหารราบ 10,000 คน
ปืนใหญ่ 20

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข