ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์

ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (อังกฤษ: over-the-counter drug: OTC) หมายถึงยาที่สามารถขายให้ผู้บริโภคได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งยาจากการวินิจฉัยของแพทย์ ตรงข้ามกับ ยาจำหน่ายตามใบสั่งยา (prescription drug) ซึ่งหมายถึงยาที่สามารถขายให้ผู้บริโภคได้ก็ต่อเมื่อมีใบสั่งยาเท่านั้น

ใน ประเทศอังกฤษ จะจำกัดว่าการขายยาประเภท OTC จะต้องดำเนินการภายใต้การดูแลโดยเภสัชกร และใน ร้านขายยา เท่านั้น ซึ่งเรียกว่า ยา —(P) หรือขายในร้านขายปลีกทั่วไปโดยไม่ต้องมีการควบคุม ซึ่งเรียกว่า GSL (General Sales List items)