ยอร์ช เซเดส์

นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศส

ยอร์ช เซเดส์ (ฝรั่งเศส: George Cœdès [ʒɔʁʒ sedɛs]; ราชบัณฑิตยสถาน: ฌอร์ฌ เซแด็ส, พ.ศ. 2429-พ.ศ. 2512) เป็นนักวิชาการชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บรรณารักษ์ใหญ่ประจำหอสมุดวชิรญาณ พ.ศ. 2461

ยอร์ช เซเดส์เดินทางมารับราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ใหญ่ประจำหอพระสมุดวชิรญาณ (ภายหลังเป็นหอสมุดแห่งชาติ) เมื่อ พ.ศ. 2461 และในปี พ.ศ. 2472 ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศและทำงานที่นั่นกระทั่ง พ.ศ. 2489 หลังจากนั้นได้เดินทางกลับกรุงปารีส และถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2512

ยอร์ช เซเดส์ได้เขียนเอกสารสัมมนาสองฉบับ เรื่อง The Indianized States of Southeast Asia (ค.ศ. 1968, 1975) และ The Making of South East Asia (ค.ศ. 1966) และบทความต่างๆ จำนวนมหาศาล ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาแนวคิดเรื่องอาณาจักรแบบอินเดีย (Indianized kingdom) ขึ้น อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอในสมัยใหม่ ว่า การรับแนวคิดอินเดียดังกล่าวนั้น มีความสมบูรณ์น้อยกว่าที่ที่เซเดส์เคยเชื่อ ด้วยยังมีการปฏิบัติที่หลงเหลืออยู่มากมายในอินเดีย

ผลงาน แก้

  • ชนชาติต่าง ๆ ในคาบสมุทรอินโดจีน (Les Peuples de la péninsule indochinoise)
  • The Indianized States of Southeast Asia.
  • Angkor.
  • Sriwijaya: History, religion & language of an early Malay polity : collected studies (Monograph of the Malaysian Branch, Royal Asiatic Society).
  • Textes d'auteurs grecs et latins relatifs à l'Extrême-Orient.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

เชิงอรรถ
  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2012-06-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๖, ตอน ๐ ง, ๒๙ ธันวาคม ๒๔๗๒, หน้า ๓๔๒๕
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๘, ตอน ๐ ง, ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๓๒๑๑
บรรณานุกรม