มี่นละมี่นคองจอ

มี่นละมี่นคองจอ (พม่า: မင်းလှမင်းခေါင်ကျော်; ราว ค.ศ. 1714–1756) เป็นหัวหน้าหน่วยทหารเสือของกองทัพอาณาจักรพม่า เขาเป็นขุนพลชั้นยอดและพระสหายสนิทภายใต้การบัญชาของพระเจ้าอลองพญา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โก้นบองของพม่า เขาพิชิตตะเกิงในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1755 ซึ่งภายหลังกลายเป็นเมืองย่างกุ้ง เขาเสียชีวิตในที่รบระหว่างยุทธการที่สิเรียมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1756 ศพของเขาได้รับการฝังด้วยเกียรติสูงสุด พระเจ้าอลองพญาได้พระราชทานบำเหน็จย้อนหลังให้กับพระสหายสนิทด้วยตำแหน่งอัครมหาเสนาบดี อันเป็นตำแหน่งสูงสุดสำหรับสามัญชน

มี่นละมี่นคองจอ
เกิดราว ค.ศ. 1714
มุโซ่โบ
เสียชีวิต14 กรกฎาคม ค.ศ. 1756
ย่างกุ้ง
รับใช้ราชวงศ์โก้นบอง
แผนก/สังกัดกองทัพอาณาจักรพม่า
ประจำการเมษายน ค.ศ. 1752 – 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1756
ชั้นยศขุนพล (ค.ศ. 1752–1756)
บังคับบัญชาหน่วยทหารเสือ
การยุทธ์สงครามโก้นบอง–หงสาวดี
บำเหน็จมี่นละมี่นคอง
มี่นละมี่นคองจอ
มหาเสนาบดี
อัครมหาเสนาบดี