มิโนไซคลีน (อังกฤษ: Minocycline)

มิโนไซคลีน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.226.626
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม