มิวส์ (อังกฤษ: Muses) เป็นเทพธิดาผู้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่กวี เป็นผู้ขับร้องบทเพลงแสนไพเราะที่แม้เทพเจ้าก็ต้องเงี่ยโสตสดับฟัง พวกนางเป็นธิดาของซุสกับนิโมซิเน มีอยู่ทั้งหมด 9 นาง คือ

  1. ไคลโอ (Clio) - ผู้เป็นมิวส์แห่งประวัติศาสตร์ มีสัญลักษณ์ประจำตัวคือม้วนกระดาษและหนังสือ
  2. ยูเรนิอา (Urenia) - ผู้เป็นมิวส์แห่งดาราศาสตร์ มีสัญลักษณ์ประจำตัวคือลูกโลกและเข็มทิศ
  3. เมลพอมินี (Melpomene) - ผู้เป็นมิวส์แห่งโศกนาฏกรรม มีสัญลักษณ์ประจำตัวคือหน้ากากในการแสดงละครโศกนาฏกรรม
  4. ธาไลอา (Thalia) - ผู้เป็นมิวส์แห่งสุขนาฏกรรม มีสัญลักษณ์ประจำตัวคือหน้ากากในการแสดงละครสุขนาฏกรรม
  5. เทิร์ปซิคอเร (Terpsichore) - ผู้เป็นมิวส์แห่งนาฏศิลป์ มีสัญลักษณ์ประจำตัวคือพิณไลร์ (Lyre)
  6. แคลลีโอพี (Calliope) - ผู้เป็นมิวส์แห่งกวีนิพนธ์มหากาพย์ มีสัญลักษณ์ประจำตัวคือกระดานชนวน
  7. เอราโต (Erato) - ผู้เป็นมิวส์แห่งกวีนิพนธ์รัก มีสัญลักษณ์ประจำตัวคือพิณเจ็ดสายที่เรียกว่าคิธารา (Cithara)
  8. โพลิฮิมเนีย (Polyhymnia) - ผู้เป็นมิวส์แห่งเพลงสดุดีปวงเทพ มีสัญลักษณ์ประจำตัวคือผ้าคลุมศีรษะ
  9. ยูเทอร์พี (Euterpe) - ผู้เป็นมิวส์แห่งกวีนิพนธ์คีตกานท์ มีสัญลักษณ์ประจำตัวคือขลุ่ยและเครื่องออลอส (Aulos)
"โลงศพมิวส์" แสดงรูปปั้นนูนสูงของมิวส์ทั้งเก้านาง ทำจากหินอ่อนในต้อนศตวรรษที่ 2 โดย Ostienese - Louvre

พวกนางเป็นสหายของเทพอพอลโล่และเทพธิดาเกรซ เป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้กับกวีเฮซิออด ผู้อาศัยอยู่ใกล้เฮลิคอน ซึ่งเป็นภูเขาลูกหนึ่งของเทพธิดามิวส์

อ้างอิง แก้

  • เอดิธ แฮมิลตัน. (2549). ปกรณัมปรัมปรา. นพมาส แววหงส์, แปล. กรุงเทพฯ : อมรินทร์.