มิลลาร์ด ฟิลล์มอร์

มิลลาร์ด ฟิลล์มอร์ (อังกฤษ: Millard Fillmore) ประธานาธิบดีคนที่ 13 แห่งสหรัฐเกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1800 เป็นสมาชิกพรรควิกคนสุดท้ายที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1874 ขณะอายุได้ 74 ปี

มิลลาร์ด ฟิลล์มอร์
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 13
ดำรงตำแหน่ง
9 กรกฎาคม ค.ศ. 1850 – 4 มีนาคม ค.ศ. 1853
รองประธานาธิบดี ไม่มี
ก่อนหน้า แซคารี เทย์เลอร์
ถัดไป แฟรงกลิน เพียร์ซ
รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 12
ดำรงตำแหน่ง
4 มีนาคม ค.ศ. 1849 – 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1850
ก่อนหน้า จอร์จ เอ็ม. ดัลลัส
ถัดไป วิลเลียม อาร์. คิง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา ตัวแทนรัฐนิวยอร์ก เขตที่ 32
ดำรงตำแหน่ง
4 มีนาคม ค.ศ. 1833 – 3 มีนาคม ค.ศ. 1835
4 มีนาคม ค.ศ. 1837 - 3 มีนาคม ค.ศ. 1843
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 มกราคม ค.ศ. 1800
ซัมเมอร์ฮิลล์ รัฐนิวยอร์ก
 สหรัฐ
เสียชีวิต 8 มีนาคม ค.ศ. 1874 (74 ปี)
บัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก
 สหรัฐ
พรรคการเมือง วิก, แอนติ-มาโซนิค
คู่สมรส อบิเกล พาวเวอร์ ฟิลล์มอร์ (คนที่ 1)
แคโรไลน์ คาร์มิเชล แม็คอินทอช ฟิลล์มอร์ (คนที่ 2)
ศาสนา -
ลายมือชื่อ