วิก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พรรควิก)

วิก อาจจะหมายถึง

ทับศัพท์จาก Whig

แก้

พรรคการเมืองหรือฝักฝ่ายในสหราชอาณาจักร

แก้

พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกา

แก้

ทับศัพท์จากคำอื่น

แก้