มารีแห่งลักเซมเบิร์ก

มารีแห่งลักเซมเบิร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Marie de Luxembourg (ออกเสียง); อังกฤษ: Marie of Luxembourg) (ค.ศ. 1304 - 26 มีนาคม ค.ศ. 1324) มารีแห่งลักเซมเบิร์กทรงเป็นสมเด็จราชินีแห่งฝรั่งเศสและนาวาร์ และพระอัครมเหสีองค์ที่สองในพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 แห่งฝรั่งเศส ระหว่างค.ศ. 1322 ถึง ค.ศ. 1324

มารีแห่งลักเซมเบิร์ก
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส

มารีแห่งลักเซมเบิร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
ประสูติค.ศ. 1304
สิ้นพระชนม์26 มีนาคม ค.ศ. 1324
จักรพรรดินีพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 แห่งฝรั่งเศส
มารีแห่งลักเซมเบิร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก, กาแป
พระบิดาสมเด็จพระจักรพรรดิไฮนริคที่ 7 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
พระมารดามาร์กาเร็ตแห่งบราบองต์

มารีผู้ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 1304 เป็นพระธิดาในสมเด็จพระจักรพรรดิไฮนริคที่ 7 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และ มาร์กาเร็ตแห่งบราบองต์

มารีแห่งลักเซมเบิร์กทรงเสกสมรสกับพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 หลังจากที่ทรงทำการหย่าร้างกับพระมเหสีองค์แรกบลานซ์แห่งเบอร์กันดีผู้ทรงมีชู้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1322 บลานซ์ไม่มีพระราชโอรสธิดากับพระเจ้าชาร์ลส์ ฉะนั้นพระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะหาทางที่จะมีพระราชโอรสผู้ที่จะเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์

ในปี ค.ศ. 1323 พระราชินีมารีก็ทรงครรภ์และต่อมาทรงแท้ง ขณะที่ทรงครรภ์เป็นครั้งที่สองในปี ค.ศ. 1324 พระองค์ทรงประสบอุบัติเหตุรถม้าและทรงได้รับบาดเจ็บสาหัส หลุยส์พระราชโอรสประสูติก่อนกำหนด และสิ้นพระชนม์เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมา พระราชินีมารีเองเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1324 เมื่อมีพระชนมายุได้เพียง 19 พรรษา หลังจากนั้นพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ก็ทรงเสกสมรสอีกครั้งกับฌานน์แห่งเอฟเรอซ์ แต่ก็ไม่มีพระราชโอรส ราชวงศ์คาเปต์จึงมาสิ้นสุดลงและมาแทนที่ด้วยราชวงศ์วาลัวส์

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้