มหิดล จันทรางกูร

มหิดล จันทรางกูร เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม และอดีตประธานกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)[1]

มหิดล จันทรางกูร
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 สิงหาคม พ.ศ. 2483 (82 ปี)
พรรค ประชาธิปัตย์ (2544-2547)
ไทยรักไทย (2547-2550)

ประวัติแก้ไข

มหิดล จันทรางกูร เกิดวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2483 จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 18[2] ต่อมาได้เข้าศึกษาจนจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[3]

การทำงานแก้ไข

มหิดล จันทรางกูร รับราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีประสานการณ์ในการทำงานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)[4] และได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงคมนาคม ในปี 2534 ถึงปี 2543 และได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาแบบแต่งตั้ง ในปี 2535[5] และในปี 2539[6] รวม 2 สมัย

มหิดล ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด ในปี 2539 ถึงปี 2543 และเคยเป็นกรรมการธนาคารเอเชีย

มหิดล ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยแรก ต่อมาได้ลาออกจากสมาชิกสภาพ ส.ส. ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 ภายหลังจึงได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคไทยรักไทย และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี ในปี 2548[7]

ปี 2555 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.)[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. เปิดชื่อ 24 DD – ปธ.บอร์ดการบินไทย ตั้งแต่ก่อตั้ง – ปัจจุบัน (2503-2563)
 2. ประวัติสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์[ลิงก์เสีย]
 3. รายชื่ิอนิสิตเก่าดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. BOA9: นายมหิดล จันทรางกูร ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารเอเชีย
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอน 26 หน้า 1 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (แต่งตั้งขึ้นใหม่ทั้งคณะ จำนวน 260 ราย)
 7. แต่งตั้งชุดใหญ่บำเหน็จ “มหิดล-วรเดช” เป็น ผช.รมต.
 8. ตบรางวัลเครือข่าย'แม้ว'ที่รอดคดีซีทีเอ็กซ์
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๓, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐