มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (อังกฤษ: University of California) เป็นระบบของกลุ่มมหาวิทยาลัย 10 แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด 191,000 คน และศิษย์เก่าในปัจจุบันมากกว่า 1,340,000 คน โดยมหาวิทยาลัยที่ตั้งแห่งแรกคือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2411 และล่าสุดคือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมอร์เซด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 ในปัจจุบันมีอยู่ 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่

The seal of the University of California 1868
The seal of the University of California 1868
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ทั้ง 10 แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย

กลุ่มมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียทั้งสิบแห่งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลรวมทั้งหมด 32 คน (2552)[1]

อ้างอิง แก้