มหาวิทยาลัยการ์โลสที่สามแห่งมาดริด

มหาวิทยาลัยการ์โลสที่สามแห่งมาดริด (สเปน: Universidad Carlos III de Madrid) ได้รับการสถาปนาขึ้นใน ค.ศ. 1989 โดยจัดการสอนในสามวิทยาเขตคือ วิทยาเขตเฆตาเฟ วิทยาเขตเลกาเนส และวิทยาเขตโกลเมนาเบียโฆ ทั้งหมดตั้งอยู่ในแคว้นมาดริด สเปน

มหาวิทยาลัยการ์โลสที่สามแห่งมาดริด
ตรามหาวิทยาลัย
ชื่อย่อUC3M
คติพจน์Homo homini sacra res
(มนุษย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล
สถาปนาค.ศ. 1989
ที่ตั้ง
เฆตาเฟ เลกาเนส และโกลเมนาเบียโฆ
ธงแคว้นมาดริดแคว้นมาดริดธงของประเทศสเปน สเปน
เว็บไซต์www.uc3m.es

หลักสูตรปริญญาตรี[1]แก้ไข

วิทยาเขตเฆตาเฟแก้ไข

 • ปริญญาตรี บริหารและจัดการธุรกิจ (เลือกเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้)
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยุโทรทัศน์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาตรี สถิติและบริหารธุรกิจ
 • ปริญญาตรี การเงินและบัญชี (เลือกเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้)
 • ปริญญาตรี สารสรเทศและบรรณสารศาสตร์ (เข้าเรียนครึ่งหนึ่ง)
 • ปริญญาตรี วรสารศาสตร์
 • ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ของแรงงานและงาน (เลือกเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้)
 • ปริญญาตรี สังคมวิทยา
 • ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ และเพิ่มเติมวรสารศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และเพิ่มเติมวรสารศาสตร์
 • ปริญญาตรีคู่ รัฐศาสตร์ และสังคมวิทยา
 • ปริญญาตรีคู่ นิติศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 • ปริญญาตรีคู่ นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
 • ปริญญาตรีคู่ นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาตรีคู่ วรสารศาสตร์และ วิทยุโทรทัศน์

วิทยาเขตเลกาเนสแก้ไข

หลักสูตรของวิชาเขตเลกาเนส ส่วนมากจะสามารถเลือกภาษาได้ระหว่างภาษาสเปนกับภาษาอังกฤษ ยกเว้นหลักสูตร วิศวกรรมชีวการแพทย์และหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศที่สอนเฉพาะภาษาอังกฤษ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมชีวการแพทย์ (สอนเฉพาะภาษาอังกฤษ)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ (สอนเฉพาะภาษาอังกฤษ)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและยายนต์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องยนต์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมระบบวิทยุโทรทัศน์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมระบบสื่อสาร
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีโทรคมนาคม

วิทยาเขตโกลเมนาเบียโฆแก้ไข

 • ปริญญาตรี บริหารและจัดการธุรกิจ (เลือกเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • ปริญญาตรี สารสรเทศและบรรณสารศาสตร์ (เข้าเรียนครึ่งหนึ่ง)
 • ปริญญาตรี การท่องเที่ยว
 • ปริญญาตรีคู่ นิติศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเพิ่มเติมสวิทยุโทรทัศน์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ปริญญาตรีคู่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจ

อ้างอิงแก้ไข