มกุฎราชกุมารโซฮย็อน

องค์ชายรัชทายาทโซฮยอน (소현세자, 昭顯世子, 1612-1645) เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระเจ้าอินโจกับพระมเหสีอินรยอล ตระกูลฮัน องค์ชายโซฮยอนถูกส่งไปเป็นองค์ประกันของราชวงศ์ชิงที่เสิ่นหยางตามข้อตกลงหลังสิ้นสุดสงครามในปีค.ศ.1636 และเมื่อราชวงศ์ชิงยึดเมืองหลวงของราชวงศ์หมิงได้แล้วจึงย้ายไปอยู่ที่ปักกิ่งในค.ศ.1644 และมีการติดต่อกับ จอห์น อดัม อยู่เสมอ และทรงสิ้นพระชนม์ในค.ศ.1645 หลังจากนิวัติกลับโชซอนได้ไม่นาน

มกุฎราชกุมารโซฮย็อน
มกุฎราชกุมารแห่งโชซอน
ดำรงพระยศค.ศ. 1623 - ค.ศ. 1645
ถัดไปองค์ชายพงนิม
กษัตริย์พระเจ้าอินโจ
ชายาพระชายามินฮเวบิน จากตระกูลคัง
ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชบิดาพระเจ้าอินโจ
พระราชมารดาพระมเหสีอินรยอล จากตระกูลฮัน
ประสูติ5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1612
สวรรคต21 พฤษภาคม ค.ศ. 1645 (33 ปี 105 วัน)

พระประวัติแก้ไข

องค์ชายโซฮยอนได้รับการสถาปนาเป็นมกุฎราชกุมารในค.ศ.1625 เมื่อพระราชบิดาได้เสด็จขึ้นครองราชย์ในค.ศ.1623 ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับลูกสาวของคังซ๊อกกี ในช่วงที่แมนจูรุกรานโชซอนครั้งที่สองในค.ศ.1636 องค์ชายโซฮยอนทรงลี้ภัยไปอยู้ที่ป้อมนัมฮันพร้อมกับพระเจ้าอินโจแต่เมื่อเกาะคังฮวาถูกแมนจูยึดครองสำเร็จ พระเจ้าอินโจจึงต้องยอมจำนนต่อจักรพรรดิหวงไท่จี๋ องค์ชายโซฮยอนจึงเอาพระองค์เองไปเป็นองค์ประกันที่เสิ่นหยางพร้อมกับพระชายาและขุนนางอีกหลายคน

ช่วงที่เป็นองค์ประกันทรงวางพระองค์เป็นกลางระหว่างโชซอนและต้าชิง ทรงพยายามอย่างมากให้ต้าชิงเชื่อมั่นในพระองค์และโชซอนว่าจะไม่หักหลังต้าชิงเด็ดขาด ทรงปกป้องคิมซังฮอนที่ถูกกล่าวหาจากต้าชิงว่าเป็นผู้ริเริ่มคิดต่อต้านต้าชิง องค์ชายโซฮยอนได้รับการเรียนรู้ในด้านภาษามองโกลและยังช่วยต้าชิงพิชิตชายแดนทางด้านตะวันตกอีกด้วย

ค.ศ.1644 องค์ชายโซฮยอนประทับในปักกิ่งได้ 70 วันก็ต้องออกไปรบกับพวกต้าหมิงที่ยังคงสู้รบกับต้าชิง ทรงได้พบกับมิชชันนารีชาวเยอรมันชื่อ จอห์น อดัม และอดัมก็ได้พาพระองค์เข้าสู่ศาสนาคริสต์

พระเจ้าอินโจไม่พอพระทัยอย่างมากที่องค์ชายโซฮยอนไปยุ่งกับพวกอื่น และเมื่อกลับมาโชซ็อนในค.ศ.1645 พระเจ้าอินโจก็ต่อต้านและไม่เห็นด้วยที่องค์ชายโซฮยอนคิดที่จะปฏิรูปประเทศโดยใช้นิกายโรมันคาทอลิกและวิทยาการทางตะวันตก องค์ชายโซฮยอนสวรรคตอย่างกะทันหันหลังกลับโชซอนได้ไม่นาน นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าถูกวางยาพิษเพราะพระศพหลังสวรรคตนั้นมีจุดดำทั่วพระวรกายและพระวรกายก็เน่าเปื่อยอย่างรวดเร็ว

หลังการสวรรคตขององค์ชายโซฮยอนพระเจ้าอินโจจัดการเรื่องพระศพของพระราชโอรสอย่างรวดเร็วและไม่สมพระเกียรติ พระเจ้าอินโจไม่เคยไปเยี่ยมพระสุสานขององค์ชายโซฮยอนแม้แต่ครั้งเดียวจนพระองค์สวรรคต และพระเจ้าอินโจยังสั่งประหารพระชายาขององค์ชายโซฮยอนในข้อหากบฏ พระสุสานขององค์ชายโซฮยอนอยู่ที่เมืองโกยาง จังหวัดคยองกี

พระญาติวงศ์แก้ไข

 • พระราชบิดา : พระเจ้าอินโจ
 • พระราชมารดา : สมเด็จพระราชินีอินรยอล ตระกูลฮัน แห่งชองจู (인렬왕후 한씨)
 • พระชายา : พระชายามินฮเวบิน ตระกูลคัง (민회빈 강씨 ,愍懷嬪 姜氏, 1611 - 1646)
 • พระโอรส
  • องค์ชายคยองซอน ลีซ๊อกชอน (경선군 석철 ,慶善君 石鐵, 1636 - 1648)
  • องค์ชายคยองวาน ลีซ๊อกริน (경완군 석린 ,慶完君 石磷, 1640 - 1648)
  • องค์ชายคยองอัน ลีซ๊อกคยอน (경안군 석견 ,慶安君 石堅, 1644 - 1665)
 • พระธิดา
  • องค์หญิงไม่ปรากฏพระนาม (1629 - 1631)
  • องค์หญิงไม่ปรากฏพระนาม (1631 - 1640)
  • องค์หญิงคยองซุก (경숙군주 ,慶淑郡主, 1637 - 1655)
  • องค์หญิงคยองนยอง (경녕군주 ,慶寧郡主, 1642 - 1682)
  • องค์หญิงคยองซุน ลีจองอน (경순군주 정온 ,慶順郡主 正溫, 1643 - 1654)