ภาษาอัลไต

(เปลี่ยนทางจาก ภาษาโอยรัต)
ระวังสับสนกับ ตระกูลภาษาอัลไต

ภาษาอัลไต เป็นภาษากลุ่มเตอร์กิก ใช้พูดในสาธารณรัฐอัลไตในประเทศรัสเซีย ก่อนพ.ศ. 2491 ภาษานี้มีชื่อเรียกว่าภาษาโอยรัต เขียนด้วยอักษรโรมันในช่วง พ.ศ. 2471 – 2481 หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนมาเขียนด้วยอักษรซีริลลิก

ภาษาอัลไต
Алтай тили Altay tili
ประเทศที่มีการพูดรัสเซีย, มองโกเลีย, จีน
ภูมิภาคสาธารณรัฐอัลไต (อัลไตใต้), Altai Krai (อัลไตเหนือ)
จำนวนผู้พูด67,900 คน (2545) [1][2]  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการสาธารณรัฐอัลไต
รหัสภาษา
ISO 639-2tut
ISO 639-3อย่างใดอย่างหนึ่ง:
atv — อัลไตเหนือ
alt — อัลไตใต้

อ้างอิงแก้ไข

  1. Russian Census 2002. Распространенность владения языками (кроме русского)(Knowledge of languages other than Russian) (รัสเซีย)
  2. รวมผู้พูดที่ถูกจำแนกเป็นชาวอัลไต ชาวเตเลียตและชาวตูบา