ภาษาเกาหลีไซนิจิ

(เปลี่ยนทางจาก ภาษาเกาหลีไซนิชิ)

ภาษาเกาหลีไซนิจิ เป็นภาษาเกาหลีที่ใช้โดยชาวเกาหลีไซนิจิ คือชาวเกาหลีที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากชาวเกาหลีที่เข้ามาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นรุ่นแรก ๆ มาจากทางตอนใต้ของคาบสมุทร อาทิ จังหวัดคย็องกี จังหวัดช็อลลาเหนือ-ใต้ และจังหวัดเชจูจึงมีพื้นฐานของภาษาเกาหลีภาคใต้ และจากการที่แยกออกมาจากแผ่นดินแม่ ภาษาเกาหลีไซนิจิจึงรับอิทธิพลจากภาษาญี่ปุ่นเข้ามาค่อนข้างมากจนกลายเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ต่างออกไปจากภาษาเกาหลีที่ใช้ในประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้

เกาหลีไซนิจิ
재일한국어/재일조선어
ออกเสียงเสียงอ่านภาษาเกาหลี: //t͡ɕeiɾ hanɡuɡo// หรือ //t͡ɕeiɾ t͡ɕosono//
ประเทศที่มีการพูดประเทศญี่ปุ่น
ชาติพันธุ์ชาวเกาหลีไซนิจิ
ยุคคริสศตวรรษที่ 20 ถึง 21
ตระกูลภาษา
รูปแบบก่อนหน้า
ระบบการเขียนฮันกึล
รหัสภาษา
ISO 639-3
ภาษาเกาหลีไซนิจิ
ฮันกึล 재일한국어/재일조선어
ฮันจา 在日韓國語/在日朝鮮語
IPA /t͡ɕeiɾ hanɡuɡo/ or /t͡ɕeiɾ t͡ɕosono/
อาร์อาร์ Jaeil Hangugeo/Jaeil Joseoneo
เอ็มอาร์ Chaeil Han'gugŏ/Chaeil Chosŏnŏ
ภาษาเกาหลีมาตรฐาน
ฮันกึล 재일어
ฮันจา 在日語
อาร์อาร์ Jaeireo
เอ็มอาร์ Chaeirŏ
ภาษาญี่ปุ่น
คันจิ 在日朝鮮語/在日韓国語
โรมาจิ Zainichi Chōsengo/Zainichi Kankokugo

ภาษาเกาหลีไซนิจิไม่มีระบบการเขียน และรับอิทธิพลจากภาษาญี่ปุ่นอย่างสูงโดยเฉพาะไวยากรณ์

อ้างอิง แก้

  • Yim Young Cheoul (1993). 在日・在米韓国人および韓国人の言語生活の実態 ["Realities of language lives among Zainichi Koreans, Korean Americans, and Koreans"]. ISBN 4-87424-075-5.
  • Shinji Sanada; Naoki Ogoshi; Yim Young Cheoul (2005). 在日コリアンの言語相 ["Language aspects of Zainichi Koreans"]. ISBN 4-7576-0283-9.
  • Shinji Sanada; Yim Young Cheoul (2006). 韓国人による日本社会言語学研究 ["Sociolinguistic study of Japan by the Korean"]. ISBN 4-273-03432-8.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้