อินเตร์ลิงกวา

(เปลี่ยนทางจาก ภาษาอินเทอร์ลิงกวา)

อินเตร์ลิงกวา (Interlingua) เป็นภาษาประดิษฐ์ ใช้ในการช่วยสื่อสารระหว่างผู้คนเชื้อชาติต่าง ๆ คิดค้นโดยองค์การภาษาช่วยสื่อสารนานาชาติใน พ.ศ. 2494

อินเตร์ลิงกวา
Interlingua
ออกเสียงinteɾˈliŋgwa
สร้างโดยองค์การภาษาช่วยสื่อสารนานาชาติ
การจัดตั้งและการใช้ภาษาช่วย
จุดประสงค์
ระบบการเขียนอักษรละติน
รหัสภาษา
ISO 639-1ia
ISO 639-2ina
ISO 639-3ina
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ในอินเตร์ลิงกวา