ภาษาอับคาเซีย

ภาษาอับฮาเซีย (Аԥсуа бызшәа [ˈapʰsuːa bəzˈʃᶣa]) เป็นภาษาในกลุ่มคอเคซัสตะวันตกเฉียงเหนือ และเป็นภาษาราชการของอับฮาเซีย[a] ซึ่งมีผู้พูดประมาณ 100,000 คน[2] นอกจากในอับฮาเซียแล้ว ยังมีผู้พูดภาษานี้ในประเทศอื่น ๆ ที่ชาวอับฮาเซียเข้าไปอาศัย ได้แก่ ตุรกี รัสเซีย อาจาราของจอร์เจีย ซีเรีย จอร์แดน และประเทศในตะวันตกอีกหลายประเทศ วันที่ 27 ตุลาคมเป็นวันภาษาอับฮาเซียในประเทศจอร์เจีย[3]

ภาษาอับฮาเซีย
Аԥсуа бызшәа; аԥсшәа
Apsua byzshwa; apsshwa
Abkhaz language.svg
ประเทศที่มีการพูดอับฮาเซียและชาวอับคัซพลัดถิ่น
ชาติพันธุ์ชาวอับคาเซีย
จำนวนผู้พูด190,110 คน (124,000 คนในสาธารณรัฐอับฮาเซีย)  (2014–2015)[1]
ตระกูลภาษา
ภาษาถิ่น
Abzhywan
Sadz
ระบบการเขียนซีริลลิก (ชุดตัวอักษรอับคัซ) อดีต: อาหรับ, ละติน, จอร์เจีย
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการสาธารณรัฐอับฮาเซีย[a]
รหัสภาษา
ISO 639-1ab
ISO 639-2abk
ISO 639-3abk Abkhazian
Map of Abkhaz language.svg

ตัวอย่างแก้ไข

ภาษาอับฮาเซียแก้ไข

อับคาเซีย: Дарбанзаалак ауаҩы дшоуп ихы дақәиҭны. Ауаа зегь зинлеи патулеи еиҟароуп. Урҭ ирымоуп ахшыҩи аламыси, дара дарагь аешьеи аешьеи реиԥш еизыҟазароуп.[4]

ถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

Darbanzaalak auaɥy dshoup ihy daqwithny. Auaa zegj zinlei patulei eiqaroup. Urth irymoup ahshyɥi alamysi, dara daragj aesjei aesjei reiphsh eizyqazaroup.

ถอดเป็นอักษรโรมันแบบ ISO 9แก้ไข

Darbanzaalak auaòy dšoup ihy dak̦a̋ițny. Auaa zegʹ zinlei patulei eik̄aroup. Urț irymoup ahšyòi alamysi, dara daragʹ aešʹei aešʹei reip̀š eizyk̄azaroup.

แปลแก้ไข

"มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ"

หมายเหตุแก้ไข

 1. 1.0 1.1 อับคาเซียเป็นเขตการปกครองที่เกิดข้อโต้แย้งกับจอร์เจีย อับคาเซียประกาศเอกราชจากจอร์เจียในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 แต่จอร์เจียยังคงอ้างว่าเป็นดินแดนอธิปไตยของจอร์เจีย อับคาเซียได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐเอกราชจากประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ 7 ชาติจาก 193 ชาติ ซึ่งภายหลังได้มี 2 ชาติถอนตัวออกไป

อ้างอิงแก้ไข

 1. ภาษาอับคาเซีย ที่ Ethnologue (23rd ed., 2020)  
 2. "Abkhaz". Ethnologue (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2018.
 3. "27 okt'omberi apkhazuri enis dghea" 27 ოქტომბერი აფხაზური ენის დღეა [October 27 is Abkhazian Language Day]. sknews.ge (ภาษาจอร์เจีย). สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2021.
 4. "Ауаҩытәыҩса изинқәа Зегьеицырзеиҧшу Адекларациа" [Universal Declaration of Human Rights] (PDF) (ภาษาอับฮาเซีย). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2008. สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2009 – โดยทาง unicode.org.

บรรณานุกรมแก้ไข

 • Chirikba, V. A. (1996). A Dictionary of Common Abkhaz (ภาษาอังกฤษ). Leiden.
 • Chirikba, V. A. (2003). Abkhaz. Languages of the World/Materials 119 (ภาษาอังกฤษ). Muenchen: Lincom Europa. ISBN 978-3-89586-136-9.
 • Hewitt, B. George (2010). Abkhaz: A Comprehensive Self-Tutor (ภาษาอังกฤษ). München: Lincom Europa. ISBN 978-3-89586-670-8.
 • Hewitt, B. George (1979). Abkhaz: A Descriptive Grammar (ภาษาอังกฤษ). Amsterdam: North Holland.
 • Hewitt, B. George (1989). "Abkhaz". ใน Greppin, John (บ.ก.). The Indigenous Languages of the Caucasus (ภาษาอังกฤษ). Vol. 2. New York: Caravan Books. pp. 39–88.
 • Hewitt, B. George (2008). “Cases, arguments, verbs in Abkhaz, Georgian and Mingrelian.” Case and Grammatical Relations: Studies in Honor of Bernard Comrie, edited by Greville G. Corbett and Michael Noonan, Philadelphia: John Benjamins, pp. 75–104.
 • Hewitt, B. George (1999). “Morphology Revisited: Some Peculiarities of the Abkhaz Verb.” Studies in Caucasian Linguistics edited by Helma van den Berg, Leiden: CNWS, pp. 197–208.
 • Hewitt, B. George (1979). The Relative Clause in Abkhaz (Abžui Dialect). Lingua 47, pp. 151–188.
 • Vaux, Bert; Psiypa, Zihni (1997). "The Cwyzhy Dialect of Abkhaz". ใน Kuno, Susumu; Vaux, Bert; Peter, Steve (บ.ก.). Harvard Working Papers in Linguistics (ภาษาอังกฤษ). Vol. 6. Cambridge, MA: Harvard University Linguistics Department.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข