ภาษาลูเวีย เป็นภาษาที่ตายแล้วในกลุ่มภาษาอินโด-ยูโรเปียน สาขาอนาโตเลีย ใกล้เคียงกับภาษาฮิตไตน์ ใช้พูดในฮาซาร์วาที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของชาวฮิตไตน์ ภาษาลูเวียอาจจะเป็นลูกหลานโดยตรงหรือเป็นภาษาใกล้เคียงของภาษาไลเซีย ภาษาลูเวียมีการใช้อย่างแพร่หลายในช่วง 637 ปีก่อนพุทธศักราช ซึ่งเป็นช่วงที่จักรวรรดิฮิตไตน์เริ่มเสื่อมลง ภาษาลูเวียเป็นภาษาราชการในรัฐฮิตไตน์ใหม่ในซีเรียและอาณาจักรตาบัลในอนาโตเลียกลาง ภาษานี้มีระบบการเขียนสองระบบคือเขียนด้วยอักษรภาพแบบไฮโรกลิฟและ อักษรรูปลิ่ม (ภาษาลูเวีย)

ภาษาลูเวีย
ภูมิภาคอนาโตเลีย
สูญหายราว 57 ปีก่อนพุทธศักราช
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3อย่างใดอย่างหนึ่ง:
xlu — ภาษาลูเวียเขียนด้วยอักษรรูปลิ่ม
hlu — ภาษาลูเวียเขียนด้วยไฮโรกลิฟ
การแพร่กระจายของภาษาลูเวีย