ภาษาลูเวีย เป็นภาษาที่ตายแล้วในกลุ่มภาษาอินโด-ยูโรเปียน สาขาอนาโตเลีย ใกล้เคียงกับภาษาฮิตไตน์ ใช้พูดในฮาซาร์วาที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของชาวฮิตไตน์ ภาษาลูเวียอาจจะเป็นลูกหลานโดยตรงหรือเป็นภาษาใกล้เคียงของภาษาไลเซีย ภาษาลูเวียมีการใช้อย่างแพร่หลายในช่วง 637 ปีก่อนพุทธศักราช ซึ่งเป็นช่วงที่จักรวรรดิฮิตไตน์เริ่มเสื่อมลง ภาษาลูเวียเป็นภาษาราชการในรัฐฮิตไตน์ใหม่ในซีเรียและอาณาจักรตาบัลในอนาโตเลียกลาง ภาษานี้มีระบบการเขียนสองระบบคือเขียนด้วยอักษรภาพแบบไฮโรกลิฟและ อักษรรูปลิ่ม

ภาษาลูเวีย
Luwian hieroglyph BOS (วัว)
ประเทศที่มีการพูดจักรวรรดิฮิตไทต์, Arzawa, กลุ่มอาณาจักรฮิตไทต์ใหม่
ภูมิภาคอานาโตเลีย (ตุรกี), ซีเรียตอนเหนือ
ชาติพันธุ์ชาวลูเวีย
สูญแล้วประมาณ 600 ปีก่อน ค.ศ.
ตระกูลภาษา
รูปแบบก่อนหน้า
ระบบการเขียนอักษรรูปลิ่ม
อักษรลูเวีย
รหัสภาษา
ISO 639-3อย่างใดอย่างหนึ่ง:
xlu – Cuneiform Luwian
hlu – Hieroglyphic Luwian
นักภาษาศาสตร์xlu Cuneiform Luwian
 hlu Hieroglyphic Luwian
ขอบเขตของภาษาลูเวีย (ในภาษาเยอรมัน)
ภาษาลูเวียจัดเป็นภาษาสูญหายตามเกณฑ์แผนที่ชุดภาษาใกล้สูญของโลกของยูเนสโก
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทอักษรสากล หากระบบของคุณไม่รองรับการแสดงผลที่ถูกต้อง คุณอาจเห็นปรัศนี กล่อง หรือสัญลักษณ์อย่างอื่นแทนที่อักขระยูนิโคด

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

(ภาษาลูเวีย)