ภาษาตาร์คุม

ภาษาตาร์คุม (Targum) เป็นภาษาที่ใช้โดยชาวยิวในอิรักภาคเหนือ และเคอร์ดิสถาน ซึ่งเป็นสำเนียงของภาษาอราเมอิก คำว่า ตาร์คุม หมายถึง การแปลในภาษาฮีบรู และเริ่มแรกหมายถึงไบเบิลฉบับแปลเป็นภาษาอราเมอิก และในยุคกลาง ชาวยิวใช้คำว่าตาร์คุมเพื่อหมายถึงภาษาอราเมอิก เช่นเดียวกับการใช้คำว่าลาดิโนเพื่อหมายถึงภาษาสเปนของชาวยิวและใช้คำว่า sharħ เพื่อหมายถึงภาษาอาหรับของชาวยิว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาษาอราเมอิกของชาวยิว

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข