ฟ็อยค์เมเยอร์

ฟ็อยค์เมเยอร์ (ภาษาเยอรมนี: Feuchtmayer หรือ Feuchtmayr หรือ Feichtmair หรือ Feichtmayr) เป็นครอบครัว ปฏิมากร ช่างปูนปั้น และช่างปูน (plastering|plasterer)แบบโรโคโคเวสโซบรุน (Wessobrunn) ที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมนี

แท่นบูชาและธรรมาสน์โดย ฟรานซ์ โจเซฟ ฟ็อยค์เมเยอร์ ภายในวัดเซนต์มาเรีย (St. Maria) - ไซเต็นชเต็ทเต็น (Seitenstetten) ประเทศออสเตรีย

สมาชิกที่มีชื่อเสียงของตระกูลนี้ก็มีพี่น้อง ฟรานซ์ โจเซฟ, โยฮันน์ มืเคล (ผู้พ่อ) และ มิเคล กับลูกและหลาน


สถาปัตยกรรมและประติมากรรมโดย ฟรานซ์ โจเซฟ ฟ็อยค์เมเยอร์แก้ไข

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมโดย โจเซฟ อันทวน ฟ็อยค์เมเยอร์แก้ไข

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมโดย ฟรานซ์ ซาเวียร์ ฟ็อยค์เมเยอร์ (ผู้พ่อ)แก้ไข

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมโดย โยฮันน์ มิเคล ฟ็อยค์เมเยอร์ (ผู้ลูก)แก้ไข

ผลงานบางชิ้นของโยฮันน์ มิเคล ฟ็อยค์เมเยอร์ (ผู้ลูก) ทำร่วมกับพี่ชาย ฟรานซ์ ซาเวียร์ ฟ็อยค์เมเยอร์ (ผู้พ่อ)

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมโดย ฟรานซ์ ซาเวียร์ ฟ็อยค์เมเยอร์ (ผู้ลูก)แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข