ปูนปั้น เป็นสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุประเภทปูนโดยผสมกับวัสดุมวลรวมอื่นเช่นทราย น้ำ เป็นต้น จะทำการประดิษฐ์ในขณะที่วัสดุผสมนั้นเปียก และจะแข็งตัวเมื่อแห้ง จัดเป็นศิลปะประเภทประติมากรรม แต่มีข้อแตกต่างกับประติมากรรมทั่วไป คือประดิษฐ์จากวัสดุประเภทปูนเท่านั้น มักใช้เป็นส่วนประดับตกแต่งของอาคาร อนุสาวรีย์ ฯลฯ

ประเภทของปูนปั้น

แก้

ประเภทของปูนปั้นสามารถแบ่งประเภทได้เช่นเดียวกับประติมากรรม คือ

  • ปูนปั้นแบบนูนต่ำ ตัวอย่างเช่นลวดลายประดับตามผนังอาคารต่าง ๆ
  • ปูนปั้นแบบนูนสูง ตัวอย่างเช่นลวดลายประดับหน้าบันโบสถ์ และวิหาร
  • ปูนปั้นแบบลอยตัว ตัวอย่างเช่น คันทวย ฯลฯ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้