ฟูกูฮาระเกียว

อดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่น

ฟูกูฮาระเกียว (ญี่ปุ่น: 福原京โรมาจิFukuhara-kyō) อดีตเมืองหลวงโบราณของญี่ปุ่นในยุคเฮอัง สร้างขึ้นโดย ไทระ โนะ คิโยะโมะริ ขุนนางที่กำลังเรืองอำนาจในราชสำนักขณะนั้นที่ จังหวัดเฮียวโงะ ในปัจจุบันเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 1723 (ค.ศ. 1180) เพื่อใช้เป็นเมืองหลวงแทนเฮอังเกียว โดยมีฐานะเป็นเมืองหลวงเพียง 6 เดือนก่อนจะย้ายกลับไปยังเฮอังเกียวในปลายปีเดียวกัน

ก้อนหินที่แสดงถึงที่ตั้งของฟูกูฮาระเกียว

ฟูกูฮาระตั้งอยู่ในหรือใกล้กับเขตเฮียวโงะ อันเป็นเขตหนึ่งในเมืองโคเบะ เพื่อใช้เป็นที่พำนักของคิโยโมริ ใน พ.ศ. 1703 ภายหลังจากกบฏปีเฮจิที่ตระกูลไทระ ต้องต่อสู้กับตระกูลที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองอย่าง ตระกูลมินะโมะโตะ