ฟุจิวะระ โนะ โชชิ (จักรพรรดิเรเซ)

พระราชมารดาในจักรพรรดิซังโจ

ฟุจิวะระ โนะ โชชิ (ญี่ปุ่น: 藤原超子โรมาจิFujiwara no Chōshi ; 1497 – 24 กุมภาพันธ์ 1525) จักรพรรดินีใน จักรพรรดิเรเซ และเป็นพระราชมารดาของ จักรพรรดิซังโจ

ฟุจิวะระ โนะ โชชิ (จักรพรรดิเรเซ)
พระราชสวามีจักรพรรดิเรเซ
พระราชบุตรจักรพรรดิซังโจ
พระบิดาฟุจิวะระ โนะ คะเนะอิเอะ
ประสูติพ.ศ. 1497
นครหลวงเฮอัง
สิ้นพระชนม์24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1525
พระราชวังหลวงเฮอัง