เปิดเมนูหลัก

ฟุจิวะระ โนะ เทชิ

จักรพรรดินีในจักรพรรดิอิชิโจ

ฟุจิวะระ โนะ เทชิ (อังกฤษ: Fujiwara no Teishi , พ.ศ. 1520 – 13 มกราคม พ.ศ. 1544) จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น

ฟุจิวะระ โนะ เทชิ
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
พระราชสวามีจักรพรรดิอิชิโจ
พระราชบุตรเจ้าชายอะสึยะซุ
ตระกูลฟุจิวะระ
ราชวงศ์ยะมะโตะ
พระบิดาฟุจิวะระ โนะ มิชิตะกะ
พระมารดาทะกะชินะ โนะ ทะกะโกะ
ประสูติพ.ศ. 1520
นครหลวงเคียวโตะ
สิ้นพระชนม์13 มกราคม พ.ศ. 1544


โดยพระนางเป็นธิดาคนโตของ ฟุจิวะระ โนะ มิชิตะกะ ขุนนางผู้เรืองอำนาจในราชสำนักขณะนั้นต่อมามิชิตะกะได้ถวายตัวบุตรสาวคนโตให้เข้ามาเป็นจักรพรรดินีใน จักรพรรดิอิชิโจ ซึ่งพระนางได้มีพระประสูติกาลพระโอรส-ธิดาให้จักรพรรดิอิชิโจถึง 3 พระองค์