ฟุจิวะระ โนะ เทชิ

จักรพรรดินีในจักรพรรดิอิชิโจ

ฟุจิวะระ โนะ เทชิ (ญี่ปุ่น: 藤原定子 , พ.ศ. 1520 – 13 มกราคม พ.ศ. 1544) จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น

ฟุจิวะระ โนะ เทชิ
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
จักรพรรดินี(ชูงู)26 ตุลาคม พ.ศ. 1533
จักรพรรดินี(皇后宮)2 เมษายน พ.ศ. 1543

พระราชสมภพพ.ศ. 1520
นครหลวงเคียวโตะ
สวรรคต13 มกราคม พ.ศ. 1544
ตระกูลฟุจิวะระ
พระราชบิดาฟุจิวะระ โนะ มิชิตะกะ
พระราชมารดาทะกะชินะ โนะ ทะกะโกะ
พระราชสวามีจักรพรรดิอิจิโจ
พระราชบุตรเจ้าชายอะสึยะซุ

โดยพระนางเป็นธิดาคนโตของ ฟุจิวะระ โนะ มิชิตะกะ ขุนนางผู้เรืองอำนาจในราชสำนักขณะนั้นต่อมามิชิตะกะได้ถวายตัวบุตรสาวคนโตให้เข้ามาเป็นจักรพรรดินีใน จักรพรรดิอิชิโจ ซึ่งพระนางได้มีพระประสูติกาลพระโอรส-ธิดาให้จักรพรรดิอิชิโจถึง 3 พระองค์