ฟุจิวะระ โนะ เทชิ

จักรพรรดินีในจักรพรรดิอิชิโจ

ฟุจิวะระ โนะ เทชิ (ญี่ปุ่น: 藤原定子 , พ.ศ. 1520 – 13 มกราคม พ.ศ. 1544) จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น

ฟุจิวะระ โนะ เทชิ
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
จักรพรรดินี(ชูงู)26 ตุลาคม พ.ศ. 1533
จักรพรรดินี(皇后宮)2 เมษายน พ.ศ. 1543

ประสูติพ.ศ. 1520
นครหลวงเคียวโตะ
วันสิ้นพระชนม์13 มกราคม พ.ศ. 1544
ตระกูลฟุจิวะระ
พระบิดาฟุจิวะระ โนะ มิชิตะกะ
พระมารดาทะกะชินะ โนะ ทะกะโกะ
พระสวามีจักรพรรดิอิจิโจ
พระบุตรเจ้าชายอะสึยะซุ

โดยพระนางเป็นธิดาคนโตของ ฟุจิวะระ โนะ มิชิตะกะ ขุนนางผู้เรืองอำนาจในราชสำนักขณะนั้นต่อมามิชิตะกะได้ถวายตัวบุตรสาวคนโตให้เข้ามาเป็นจักรพรรดินีใน จักรพรรดิอิชิโจ ซึ่งพระนางได้มีพระประสูติกาลพระโอรส-ธิดาให้จักรพรรดิอิชิโจถึง 3 พระองค์