ทะกะชินะ โนะ ทะกะโกะ

ทะกะชินะ โนะ ทะกะโกะ (ญี่ปุ่น: 高階貴子ทับศัพท์: Takashina no Takako) ; ถึงแก่กรรม พ.ศ. 1539) กวีหญิงที่มีชื่อเสียงมากจากการประพันธ์ กลอนวะกะ ในช่วงกลาง ยุคเฮอัง

ภาพวาดของทะกะชินะ โนะ ทะกะโกะ

ทะกะโกะเป็นภรรยาของ ฟุจิวะระ โนะ มิชิตะกะ และเป็นมารดาของ จักรพรรดินีเทชิ และ ฟุจิวะระ โนะ โคะเระชิกะ