ฟุจิวะระ โนะ อิชิ (จักรพรรดิโฮะริกะวะ)

พระสนมในจักรพรรดิโฮะริกะวะและพระราชมารดาในจักรพรรดิโทะบะ

ฟุจิวะระ โนะ อิชิ (ญี่ปุ่น: 藤原苡子โรมาจิFujiwara no Ishi ; 1619 – 5 มีนาคม 1646) พระสนมและพระราชมารดาในจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิโฮะริกะวะ จักรพรรดิองค์ที่ 73 และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิโทะบะ จักรพรรดิองค์ที่ 74 หลังจากประสูติจักรพรรดิโทะบะได้ไม่นานพระสนมอิชิก็สิ้นพระชนม์

ฟุจิวะระ โนะ อิชิ (จักรพรรดิโฮะริกะวะ)

พระราชสมภพค.ศ. 1076
สวรรคต5 มีนาคม [ตามปฎิทินเก่า: 25 กุมภาพันธ์] 1103
พระราชบิดาฟุจิวะระ โนะ ซะเนะซุเอะ
พระราชสวามีจักรพรรดิโฮะริกะวะ
พระราชบุตรจักรพรรดิโทะบะ

เมื่อจักรพรรดิโทะบะขึ้นสืบราชบัลลังก์ใน พ.ศ. 1650 ปีต่อมาคือ พ.ศ. 1651 ก็ได้สถาปนาพระราชมารดาให้มีสถานะเทียบเท่าพระราชชนนี

บันทึก แก้