ฟุจิวะระ โนะ อะกิระเคะอิโกะ

พระสนมในจักรพรรดิมนโตะกุและพระราชมารดาในจักรพรรดิเซวะ

ฟุจิวะระ โนะ อะกิระเคะอิโกะ (藤原明子; 829 – 22 มิถุนายน 900) เป็นพระสนมในจักรพรรดิมนโตกุ พระราชมารดาของจักรพรรดิเซวะ พระบิดาคือฟูจิวาระ โนะ โยชิฟูซะ ซึ่งเป็นไดโจไดจิง พระมารดาคือ มินาโมโตะ โนะ คิโยฮิเมะ พระธิดาของจักรพรรดิซางะ

ฟุจิวะระ โนะ อะกิระเคะอิโกะ
พระราชมารดาของจักรพรรดิองค์ที่ 56
พระพันปีหลวง17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 864
พระอัยยิกาเจ้า29 มกราคม ค.ศ. 882

พระราชสวามีจักรพรรดิมนโตกุ
พระราชบุตรจักรพรรดิเซวะ
แต่งตั้งเป็นพระสนม19 สิงหาคม ค.ศ. 850

ใน ค.ศ. 864 ตรงกับปีที่ 6 ในรัชสมัยจักรพรรดิเซวะพระองค์ได้สถาปนาพระสนมอะกิระเคะอิโกะพระราชมารดาให้มีสถานะเทียบเท่าพระราชชนนี

บันทึก แก้