ฟุจิวะระ โนะ อะกิระเคะอิโกะ

พระสนมในจักรพรรดิมนโตะกุและพระราชมารดาในจักรพรรดิเซวะ

ฟุจิวะระ โนะ อะกิระเคะอิโกะ (藤原明子; 1372 – 22 มิถุนายน 1443) พระสนมและพระราชมารดาในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิมนโตะกุ จักรพรรดิองค์ที่ 55 และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิเซวะ จักรพรรดิองค์ที่ 56

ใน พ.ศ. 1407 ตรงกับปีที่ 6 ในรัชสมัยจักรพรรดิเซวะพระองค์ได้สถาปนาพระสนมอะกิระเคะอิโกะพระราชมารดาให้มีสถานะเทียบเท่าพระราชชนนี

บันทึกแก้ไข