ฟุจิวะระ โนะ นะรุโกะ

ฟุจิวะระ โนะ นะรุโกะ (ญี่ปุ่น: 藤原成子 ? – 5 เมษายน 1720) พระสนมใน จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ จักรพรรดิองค์ที่ 77 และเป็นพระมารดาของ เจ้าชายโมะชิฮิโตะ พระราชโอรสองค์ที่ 3 ในจักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะซึ่งมีส่วนสำคัญในการก่อให้เกิด สงครามเก็มเป ที่ทำให้ ตระกูลไทระ ตระกูลที่ทรงอำนาจและอิทธิพลในขณะนั้นต้องล่มสลาย