เจ้าชายโมะชิฮิโตะ

เจ้าชายโมะชิฮิโตะ (以仁王, สิ้นพระชนม์ มิถุนายน 1180) เป็นที่รู้จักกันในพระนามของ เจ้าชายทะกะกุระ และ มินะโมะโตะ โมะชิมิสึ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ของ จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ พระองค์เป็นบุคคลสำคัญที่ก่อให้เกิด สงครามเก็มเป ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อโค่นล้ม ตระกูลไทระ ตระกูลซะมุไรที่กุมอำนาจในราชสำนัก

เจ้าชายโมชิฮิโตะ
พระสาทิสลักษณ์ของเจ้าชายโมะชิฮิโตะ
เกิดค.ศ. 1151
เจ้าชายโมะชิฮิโตะ
ถึงแก่กรรม20 มิถุนายน ค.ศ. 1180
บิดาจักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ

พระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยการสำเร็จโทษโดย ตระกูลไทระ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1180 ภายหลังจากพ่ายแพ้ใน สงครามที่อุจิ