ฟุจิวะระ โนะ ทะกะอิโกะ

พระสนมในจักรพรรดิเซวะและพระราชมารดาในจักรพรรดิโยเซ

ฟุจิวะระ โนะ ทะกะอิโกะ (ญี่ปุ่น: 藤原高子โรมาจิFujiwara no Takaiko ; 1385 – 6 พฤษภาคม 1453) พระสนมและพระราชชนนีในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิเซวะ จักรพรรดิองค์ที่ 56 และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิโยเซ จักรพรรดิองค์ที่ 57

ฟุจิวะระ โนะ ทะกะอิโกะ
พระราชมารดาของจักรพรรดิองค์ที่ 57
พระพันปีหลวง2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1425

ประสูติปี โจวะ ที่ 9 (พ.ศ. 1385)
สิ้นพระชนม์6 พฤษภาคม พ.ศ. 1453
ตระกูลตระกูลฟูจิวาระ
พระราชสวามีจักรพรรดิเซวะ
พระราชบุตรจักรพรรดิโยเซ

เมื่อจักรพรรดิโยเซขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อจากจักรพรรดิเซวะเมื่อ พ.ศ. 1419 ก็ได้สถาปนาพระราชมารดาให้มีสถานะเทียบเท่าพระราชชนนี