ฟรันทซ์ โยนัส

ฟรันทซ์ โยเซ็ฟ โยนัส (เยอรมัน: Franz Josef Jonas; 4 ตุลาคม พ.ศ. 2442 – 24 เมษายน พ.ศ. 2517) เป็นนักการเมืองชาวออสเตรีย เขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีออสเตรียคนที่ 7 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 จนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. 2517

ฟรันทซ์ โยนัส
ประธานาธิบดีออสเตรียคนที่ 7
ดำรงตำแหน่ง
9 มิถุนายน พ.ศ. 2508 – 24 เมษายน พ.ศ. 2517
ก่อนหน้า อาด็อล์ฟ แชร์ฟ
ถัดไป รูด็อล์ฟ เคียร์ชชเลเกอร์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 ตุลาคม พ.ศ. 2442
24 เมษายน พ.ศ. 2517 (74 ปี)
เสียชีวิต โฟลริทซ์ดอร์ฟ ออสเตรีย-ฮังการี (เวียนนาในปัจจุบัน)
เวียนนา ออสเตรีย
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปไตยแห่งออสเตรีย
คู่สมรส มาร์กาเรเทอ โยนัส
ศาสนา โรมันคาทอลิก

เขาประกอบอาชีพเป็นช่างเรียงพิมพ์ และเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปไตยสังคมออสเตรียหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เขาเป็นนายกเทศมนตรีกรุงเวียนนาระหว่าง พ.ศ. 2494–2508 จาก พ.ศ. 2508 เขาได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีออสเตรีย และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งใน พ.ศ. 2514

ฟรันทซ์ โยนัส ถึงแก่อสัญกรรมใน พ.ศ. 2517 เขาเป็นประธานาธิบดีคนที่ 4 ที่ถึงแก่อสัญกรรมระหว่างดำรงตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี, เล่ม ๘๔, ตอน ๑๐ ง, ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ๓๗, ตอน ๓๗๗
  2. Newsletter No. 22, Comité international olympique, Château de Vidy 1007 Lausanne, p. 402