ฟรังก์เบลเยียม (ฝรั่งเศส: Franc belge, ดัตช์: Belgische frank, เยอรมัน: Belgischer Franken) เป็นสกุลเงินที่ใช้กันในประเทศเบลเยียมมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1832 จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 2002 เมื่อมาแทนที่ด้วยยูโร ระหว่างปี ค.ศ. 1999 ถึงปี ค.ศ. 2002 โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร ต่อ 40.3399 ฟรังก์

ฟรังก์เบลเยียม
Belgische frank (ดัตช์)
Franc belge (ฝรั่งเศส)
Belgischer Franken (เยอรมัน)
ISO 4217
รหัสBEF
การตั้งชื่อ
หน่วยย่อย
 1/100เซ็นทีม
พหูพจน์Francs (ฝรั่งเศส)
Frank  (ดัตช์)1
 เซ็นทีมCentimes (ฝรั่งเศส)
Centiemen  (ดัตช์)
สัญลักษณ์fr.
 เซ็นทีมc.
ข้อมูลการใช้
ผู้ใช้ไม่มี, เคยใช้ใน:
 เบลเยียม
 ลักเซมเบิร์ก
การตีพิมพ์
ธนาคารกลางธนาคารแห่งเบลเยียม
 เว็บไซต์www.nbb.be
การประเมินค่า
ERM
 ตั้งแต่13 มีนาคม ค.ศ. 1979
 อัตราคงตัวตั้งแต่31 ธันวาคม ค.ศ. 1998
 แทนที่โดย € (นอกจากเงินสด)1 มกราคม ค.ศ. 1999
 แทนที่โดย € (เงินสด)1 มกราคม ค.ศ. 2002
=40.3399 ฟรังก์
กล่องข้อมูลนี้แสดงสถานะก่อนการยกเลิกใช้
1ภาษาดัตช์เคยใช้คำพหูพจน์ว่า Franken จนถึงประมาณ ค.ศ. 1920 หลังจากนั้น Frank ก็ใช้แทนคำพหูพจน์ไปด้วย

ระหว่างปี ค.ศ. 1944 ถึงปี ค.ศ. 2002 นั้น 1 ฟรังก์ลักเซมเบิร์กมีค่าเท่ากับ 1 ฟรังก์เบลเยียม ซึ่งทั้งสองสกุลเงินสามารถแลกเปลี่ยนในสองประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตามการใช้เงินฟรังก์ลักเซมเบิร์กมักจะถูกปฏิเสธจากร้านค้าในเบลเยียม จึงทำให้เกิดความยุ่งยากในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ธนาคารเช่นเดิม

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • Heiko Otto (บ.ก.). "ธนบัตรในอดีตของเบลเยี่ยม". สืบค้นเมื่อ 2019-12-20. (อังกฤษ) (เยอรมัน) (ฝรั่งเศส)